Hoekhuis Koning van Schotland

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 17, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis Koning van Schotland

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Hoekhuis Koning van Schotland

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis met barokke halsgevel, twee bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak (mechanische pannen), opgetrokken in 1680 (zie A. Reydams) en aangepast in de 19de-20ste eeuw.

Zandstenen voorgevelparement met verwerking van arduin voor omlijstingen en decoratieve gevelelementen. Overkragende bovenverdieping op zwaar geprofileerde korfbogen met overspannen druiplijst en versierde sluitsteen, rustend op geprofileerde consoles met drup; boogvelden opgevuld met rijkelijk gesculpteerde cartouches. Bovenverdieping met arduinen parement en volgens een bouwaanvraag in 1837 aangepaste vensters.

Gerestaureerde tweeledige in- en uitgezwenkte geveltop, gescheiden door een waterlijst; centraal rondboogvenster in geringde omlijsting met druiplijst tussen flankerende rechthoekige zijvensters; ellipsvormig oculus in de tweede geleding. Topaflijning door middel van voluten eindigend op klauwstukken, bekronend pseudo-fronton en sierbollen. Gewijzigde begane grond. Geknikte gecementeerde zijgevel in de Standonckstraat met aangepaste muuropeningen; schouderboogvormig bovenvenster in behouden omlijsting met oren en neuten, fraaie uitgewerkte borstwering en een rechthoekig bovenlicht onder een gestrekte druiplijst.

Interieur. Bewaarde moer- en kinderbalken met sloffen. Restauratie aan de gang (1982).

  • STADSARCHIEF MECHELEN, Inventaris gevels, nummer 673.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Mechelen)

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Befferstraat, Bruul, Frederik de Merodestraat, Grote Markt, Nieuwwerk, Onder-den-Toren, Reuzenstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.