Parochiekerk Sint-Lutgardis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Blaarstraat
Locatie Blaarstraat zonder nummer, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Lutgardis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Lutgardis met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 16-10-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Parochiekerk van de in 1946 gestichte Sint-Lutgardisparochie. Driebeukige kerk met een schip van negen traveeën, een narthex en een vrijwel vrijstaande noordelijke toren, gebouwd in 1949 (gevelsteen) naar ontwerp van J. Ritzen en opgevat als een vroeg-christelijke basilica. Mergelsteen op een plint van hardsteen (rustica). Zadeldaken (leien); tentdak voor de toren. Rondboogvormige bovenlichten; de narthex is voorzien van een drieledige rondboogarcade. In het fronton boven het portaal, voorstelling van de Kruisomhelzing door Sint-Lutgardis, een mergelstenen reliëf van J. Van Esbroeck.

Inwendig zijn de beuken van elkaar gescheiden door rondbogen op zuilen. Houten zolderingen.

Mobilair: Beeld van Sint-Jozef met Kind, hout, door J. Van Esbroeck (circa 1956); beeld van Sint-Lutgardis, hout, door J. Van Esbroeck (circa 1955). Altaren met reliëfs van J. Van Esbroeck (1954). Vijftigtal moderne glasramen, onder meer van R. Daniëls, J. Geraerts, J. Hendrickx, M. Martens, H. Van De Perre, R. Verelst, J. Wouters en E. Yoors.

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren, Brussel-Sint-Truiden, 1976, p. 69-70.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Tongeren

Tongeren (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.