erfgoedobject

Gesloten hoeve, gedateerd 1733

bouwkundig element
ID
37563
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37563

Juridische gevolgen

Beschrijving

Aan de straat gelegen imposante hoeve van 1733 (datering door middel van muurankers op de westelijke straatgevel) doch oudere kern (vensters poortgebouw) uit midden 17de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een vierkant erf.

In de zuidwesthoek, poortgebouw met duifhuis onder zadeldak (kunstleien) met dakkapel, aan straatzijde. Gesmeed ijzeren muurankers. Twee mergelstenen banden en rondboognis in geprofileerde omlijsting; twee rechthoekige vensters in mergelstenen omlijsting met negblokken; rondboogpoort in een verankerde kalkstenen omlijsting met op regelmatige afstand geplaatste negblokken. De erfzijdegevel is voorzien van een mergelstenen bolkozijn met negblokken en een verankerde bakstenen rondboogpoort met mergelstenen sluitsteen en kalkstenen kraagsteen.

In dezelfde vleugel, ten noorden erop aansluitend, woonhuis van vijf traveeën en thans twee bouwlagen (verhoogd). De gevel aan straatzijde is blind op een klein kalkstenen venster na. Aan erfzijde in de tweede helft van de 19de eeuw aangepaste vensters (getoogd; halfronde zoldervenstertjes); van de oorspronkelijke muuropeningen bleef de verankering der latei van een benedenvenster bewaard. Gedrukte rondboogdeur in een rechthoekige omlijsting van kalksteen met verankerde latei (1733); oorspronkelijk houtwerk. Als bovenlicht een oculus in een rechthoekige kalkstenen omlijsting. Noordelijke zijgevel met aandak en vlechtingen. Het woongedeelte loopt door in de drie traveeën der noordvleugel: een laag gebouwtje van anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen); getoogde 19de-eeuwse vensters; rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting.

Aansluitend in dezelfde vleugel, stal met 19de-eeuwse ordonnantie en een recente poort. Ten zuiden, stal van acht (?) traveeën en twee bouwlagen onder gewijzigd zadeldak. Kleine, rechthoekige vensters en rechthoekige laadvensters in kalkstenen omlijsting van hergebruikt materiaal in de twee linkse traveeën. Een rondboogdeur in een rechthoekige kalkstenen omlijsting en drie ellipsboogdeuren in een spiegelboogvormige, kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen.

Het zuidgedeelte der westelijke straatvleugel, waarop hoger beschreven stalgedeelte aan erfzijde aansluit, behield de oorspronkelijke, steile helling van het zadeldak (Vlaamse pannen), met aandak en muurvlechtingen aan de zuidzijde; gedichte vensters van baksteen.

Ten oosten, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen). Sterk aangepast stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; ankerbalkgebint. Rechthoekige houten poort onder een geschoorde verhoging van het dak. Pannen beschieting der zuidelijke zijgevel. Links van de schuur, doorrit naar de velden.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve, gedateerd 1733 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37563 (Geraadpleegd op )