Den Engel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Witten Engel
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 3, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Den Engel

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Witten Engel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis "Witten Engel" heden diep gericht hoekhuis, oorspronkelijk rijhuis naast het belendende hoekhuis "Tafelronde" dat afgebroken werd tijdens de verbredingswerken aan de Braderijstraat (1886-89), naar ontwerptekening van J.P. Van Baurscheit jr. (1739-1740). Ten onrechte gedateerd in fronton, maar gebouwd in 1900 (zie gevelsteen) naar de tekeningen van bouwmeester Eugène Geefs.

Neorenaissancegevel van het dubbelhuistype, drie traveeën en vier bouwlagen, onder zadeldak (leien). Natuurstenen parement; in- en uitgezwenkte top met rolwerk en pinakel, die uitloopt in een driehoekig fronton waarop een bronzen verguld engelenbeeld, werk van G. Geefs (circa 1901). Gevelgeledingen door entablementen aangeduid; de vooruitspringende kroonlijsten brengen een horizontaal accent. Verticaliserend gemarkeerd door wortel- en slagmotieven op de smalle muurdammen van de gekoppelde stenen kruiskozijnen. Het blinde boogveld van de rondboogvensters van de insteekverdieping is gevuld met cartouches met rolwerk; paneelwerk verlevendigt de borstweringen. Rondboogvenster in de eerste topgeleding geflankeerd door hermen.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.