De Spieghel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 9, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument De Spieghel

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Spieghel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig huis "De Spieghel", eertijds kamer van de Handbooggilde. Heropgericht in neogotische stijl van 1903-04 (1904 gedateerd), naar ontwerp van architect Frans Van Dijk. Het arduinen Sint-Sebastiaanbeeld in de geveltop is van de hand van J. Gerrits.

Diephuis, vier bouwlagen en vijf traveeën, onder zadeldak (leien). Trapgevel met natuurstenen parement bekroond door fialen. Gevelfront totaal opengewerkt door middel van gekoppelde stenen kruiskozijnen, geflankeerd door halfzuiltjes en gemarkeerd door driepasmotieven in het boogveld van de bekronende korfboog, laatstgenoemde op de derde bouwlaag versierd met hogels en kruisbloem. Geveltop verlevendigd met tracering: veelpas ingeschreven in driepas met hogers, bekroond door een spitse mijterboog. Opschriften op de borstwering van de hoofdverdieping: "Der vaadrenkunst lag hier gedekt/ En sliep tot ik haar heb gewekt/ Nu glanst en lacht zij weer vol pracht/ Tot vreugd' van ons en 't nageslacht". Geprofileerde korfboogdeuromlijsting met gordijnboogvormige wimberg met kruisbloem en hogels. Hierboven het wapenschild van de familie Kreglinger tussen de jaartallen 1500 en 1904.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.