Pastorie Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Overijse
Deelgemeente Overijse
Straat Pastoriestraat
Locatie Pastoriestraat 1, 1B, Overijse (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Overijse (actualisaties: 18-09-2006 - 19-09-2006).
  • Adrescontrole Overijse (adrescontroles: 18-07-2007 - 18-07-2007).
  • Inventarisatie Overijse (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van 1730

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Overijse

Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis met twee verdiepingen van vijf traveeën onder schilddak (leien), gedateerd 1730 in een chronogram boven de deur "Curante Van/ Hoven fit ex decima pasto/ ris habitatio"; in 1969-70 gerestaureerd (gemeentearchitecten) onder meer vernieuwde kruisvensters.

In de rechterzijgevel, dichtgemetselde oorspronkelijke muuropeningen. In het haaks bijgebouw met twee verdiepingen, een ingemetselde cartouche met jaartal 1692, bijvoorbeeld de sluitsteen van de vroegere inrijpoort; twee rondboogdeuren met imposten en sluitsteen van zandsteen.

In de nieuwe lage omheiningsmuur werden bouwelementen van zandsteen ingemetseld (onder meer driepassen), gevonden op de tinnen van de kerk en vermoedelijk resterende elementen van de kerk voor de brand van 1692.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Overijse

Begijnhof, Begijnhofplein, Brusselsesteenweg, Fezelarenstraat, Gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat, J....

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.