Parochiekerk Sint-Michiel en restanten voormalige kerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hulshout
Deelgemeente Westmeerbeek
Straat Netestraat
Locatie Netestraat 6, Hulshout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hulshout (adrescontroles: 14-05-2007 - 14-05-2007).
  • Inventarisatie Hulshout (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Michiel en restanten voormalige kerk

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Restanten en toren parochiekerk Sint-Michiel
gelegen te Netestraat 6 (Hulshout)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1938.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kerk van 1939 met integratie van de gerestaureerde, eertijds uitspringende westtoren van de laatgotische kerk (tweede helft 15de eeuw), die overigens volledig tot ruïne vervallen is.

Aanvankelijk bediend door het Sint-Maartenskapittel van Utrecht. Later werden de patronaatsrechten toevertrouwd aan de lokale heer die seculiere priesters aanstelde om de parochie te bedienen.

De oude kerk, eertijds met omringend kerkhof (zie bewaarde grafstenen), ligt ten oosten van en haaks op de nieuwe kerk; het was een georiënteerde, pseudobasilicale kruiskerk van bak- en ijzerzandsteen met driebeukig schip, transept en driezijdig gesloten koor. Slechts de gevels en de ijzerzandstenen pijlers met spitse scheibogen staan nog gedeeltelijk overeind. IJzerzandsteen voornamelijk gebruikt voor onderbouw, muurbanden en omlijstingen. Sobere bakstenen westtoren onder ingesnoerde, leien naaldspits; steigergaten en spitsbogige galmgaten; gerestaureerd in de jaren 1991-1992 naar ontwerp van P. Gevers.

Huidige kerk naar ontwerp van J. Ritzen; eerstesteenlegging in 1939, zie gedenkplaat achteraan rechts in de kerk. Baksteenbouw met sobere volumewerking en basilicale opstand onder leien bedaking; gestileerde interpretatie van gotische elementen als onder meer spitsboogvensters en -deur, steunberen en aansluitende luchtbogen.

Driebeukig schip van vijf traveeën, lager transept van één travee met vlakke sluiting en koor van één rechte travee met driezijdige sluiting. Middenbeuk met vooruitgeschoven zuidgevel die de eenvoudige inkompartij bevat met spitsboogpoort en bekronend kruis. Schip geritmeerd door versneden steunberen, waartussen per drie gekoppelde spitsbooglichten. Transept en koor + annexen met gelijkaardig uitzicht.

Sober bakstenen interieur met spitsboogarcade en zichtbare kap; overwegend eigentijds meubilair en twee eiken biechtstoelen uit midden 18de eeuw; gepolychromeerd houten beeld van de aartsengel Michaël die de duivel vertrapt, 19de-eeuws.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier A/0371.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Hulshout/Westmeerbeek, schetsen 1939/4.
  • AERTS W., Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Arrondissement Turnhout, Antwerpen, 1987, p. 104.
  • GOOVAERTS M., De oude Sint-Michielskerk van Westmeerbeek, in Mededelingenblad Heemkring Kanton Westerlo, XIX, 1992, nummer 1 en volgende).
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Westerlo, Brussel-Antwerpen, 1975, p. 40-41.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Netestraat

Netestraat (Hulshout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.