erfgoedobject

Hoekpand Den Ketel

bouwkundig element
ID
42273
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42273

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekpand Den Ketel
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

"Den Ketel", eertijds een brouwerij en onder deze benaming vermeld sinds 1643, voordien als "de Borsse". In zijn huidig voorkomen dateert het pand echter uit het derde kwart van de 18de eeuw. Het is opgevat als een breedhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, met dubbelhuisopstand, onder zadeldak (leien) tussen de aandaken. Verankerde baksteenbouw met verwerking van blauwe hardsteen voor de omlijstingen. De bovenverdieping is getypeerd door een regelmatige ordonnantie met steekbogige vensters in een fijne geriemde omlijsting - in de twee rechter traveeën met verlaagde benedendorpel - en voorzien van trapeziumvormige sluitstenen; in de benadrukte middentravee schildvormige sluitsteen met uitbeelding van de huisnaam in een schelpmotief. De deur is gevat in een fraaie schouderboogvormige omlijsting met breed kwarthol beloop op neuten en voorzien van imposten. Zijgevel met vlechtingen, schouderstukken, steekboogvormige openingen en een balkgat: het centrale bovenvenster in een zelfde omlijsting als in de voorgevel, het drielicht in de top - waaronder kleinere zijvensters - in een vlakke bandomlijsting. Dito omlijste bovenvensters in de deels zichtbare achtergevel. Voorts vernieuwde kroonlijsten, dakvensters en dakkapellen. Sinds 1908 is het pand opgesplitst in een tweewoonst en heringedeeld. De begane grond is heden nagenoeg volledig doorbroken door recente winkelpuien, grotendeels doorlopend in de zijgevel.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 69526 (bouwvergunning 12.03.1908).
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Diestsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, jaargang 10/2, 1970, p. 102-103.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekpand Den Ketel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42273 (Geraadpleegd op )