erfgoedobject

Stadswoning De Groote Waege

bouwkundig element
ID
42329
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42329

Juridische gevolgen

Beschrijving

Volgens A. Meulemans samen met het belendende nummer 38 in een schepenakte van 1464 vermeld als "de Waghe" en in de 16de eeuw als "de Groote Waege", na opsplitsing van het pand in twee huizen. Ingeplant op een diep en inpandig verwijdend perceel, omvat het pand heden drie onderling communicerende volumes met oude kern: aan de straat een breedhuis - deels als overbouwing van een doorgang -, waarop haaks twee in elkaars verlengde gelegen diephuizen met ongelijke bouwhoogte. Op de doorgang sluit een binnenplaats/-tuin aan die in verbinding staat met de Busleydengang via een gelijkvloerse poortdoorgang in het "Huis de Leeuw" (nummer 7). In 1990-1992 werd het geheel gerestaureerd en heringericht naar ontwerp van architect E. Van Gils in samenwerking met aannemer R. Dewit: het woongedeelte werd omgevormd in appartementen, de gelijkvloerse verdieping heringericht als winkelruimte.

Blijkens voorafgaand onderzoek door L. Joris zou het breedhuis in kern opklimmen tot een vakwerkconstructie uit de 15de eeuw, in oorsprong met overkragende voorgevel en later geleidelijk versteend. In 1836 kreeg het pand vermoedelijk een nieuwe voorgevel, naar plannen van architect D. Everaerts, op mezzanino en pui na overeenkomstig de huidige ordonnantie. Voor de gelijkvloerse winkelfunctie - ingebracht sinds 1898 - ging de modernisering van de pui in 1941 gepaard met het verkleinen van de aansluitende bovenvensters. Drie en een halve bouwlagen en vier traveeën tellend breedhuis aan de straat, onder pannen zadeldak. Sobere neoclassicistische voorgevelopstand, vlak gecementeerd en heden okergeel beschilderd, voorzien van rechthoekige bovenvensters - bijna vierkant op de bovenste verdieping - met vernieuwd schrijnwerk; horizontale belijning door cordonvormende, wit geschilderde lekdrempels van blauwe hardsteen. Steigergaten onder de eveneens vernieuwde kroonlijst; op de begane grond recente winkelpui en in de uiterst rechtse travee, rechthoekig omlijste smalle doorgang naar de binnenplaats. Rechtse zijtuitgevel met vlechtingen en bewaard schouderstuk; bakstenen achtergevel met rondbogig omlijste doorgang en klein vierkant bovenvenstertje in deels(?) bewaarde omlijsting. Voorts grotendeels verscholen achter het twee bouwlagen tellende eerste diephuis onder pannen zadeldak, te dateren in de tweede helft 17de eeuw. Opgetrokken uit baksteen, met verwerking van ijzerzand- en/of kalkzandsteen onder meer deels voor de onderbouw met hoekketting in de gevel aan de gang, de bewaarde geprofileerde hoek- en negblokkenomlijstingen en al of niet tweedelige lateien en onderdorpels van de voormalige kruisvensters en in de zijgevel ook van de luikvenstertjes. Gevelbeëindiging door baksteenlijsten met muizentandfries en typerende getrapte dakkapel met overhoeks topstuk. Zijtuitgevel met aandak, vlechtingen en schouderstukken. Tweede diephuis met twee bouwlagen onder vernieuwde bedaking: oude kern die blijkbaar in de 19de eeuw werd aangepast of verbouwd, met in de zijpuntgevel nog bewaarde zandstenen omlijsting en ontlastingssysteem van een voormalig drielicht.

Interieur heringericht, met restauratie van de nog bewaarde oorspronkelijke constructieonderdelen zoals onder meer in het breedhuis en eerste diephuis de moer- en kinderbalkenstructuur, de troggewelfjes, de niet nokdragende kapgebinten, de vloerconstructies - weliswaar aangepast - en de deels met tongewelf overkluisde kelder.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Cel Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier Busleydencollege (12.08.1969); Mechelsestraat 32-36: restauratiedossier; historisch en kunsthistorisch onderzoek door L. Joris.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, RG 8673 (bouwvergunning 10.11.1836); dossier 60957 (bouwvergunning 22.09.1898); dossier 101589 (bouwvergunning 10.09.1941); dossier 120820/6676 (bouwvergunning 25.03.1968).
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Mechelsestraat, in Mededelingen voor de Oudheidkundige Kring van Leuven en Omgeving, 9, 1969, Leuven, p. 101.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Stadswoning De Cleyne Waege

  • Is deel van
    Mechelsestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stadswoning De Groote Waege [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42329 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.