erfgoedobject

Herenhuis Morillon

bouwkundig element
ID
42449
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42449

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het Huis Morillon werd vernoemd naar zijn voormalige bewoner Gui Morillon, de secretaris van Karel V, en wordt heden gevormd door aaneengeschakelde gebouwenvleugels langsheen de Predikheren- en de Onze-Lieve-Vrouwstraat, waarachter een ruime, ommuurde stadstuin.

Het complex bestaat uit de voormalige woning Morillon - een volgens A. Meulemans 1538 gedateerde patriciërswoning in bak- en zandsteenstijl met een getrapte klokkentoren op vierkant grondplan -, en een daarop aansluitend, in kern minstens tot de 17de eeuw opklimmend volume, gevormd door een haaks op de Predikherenstraat gebouwde vleugel met een korfboogvormige poort over de straat en een haaks daarop ingeplante vleugel met bepleisterde lijstgevels die het geknikte tracé van de Predikheren- en de Onze-Lieve-Vrouwstraat volgt en uitloopt op de bepleisterde tuinmuur. Het geheel kwam op het einde van de 18de eeuw in het bezit van de zusters augustinessen die de zieken van het Sint-Elisabethgasthuis verzorgden. Hoewel het stadsarchief slechts één 19de-eeuws dossier bewaart - meer bepaald voor de herstelling van het metselwerk aan de binnenkoer van de materniteit in 1884 -, moeten in de loop van de 19de eeuw meerdere herstellings- en verfraaiingswerken zijn uitgevoerd, onder meer de toevoeging van de neoclassicistische deuromlijsting met hoofdgestel in de haakse vleugel aan de zijde van de Predikherenstraat. Het geheel werd in 1966 grondig gerestaureerd door de A. Van Grunderbeek en R. Verheyden, waarbij vensters en deuren gedicht werden, nieuwe vensteropeningen gemaakt werden, nieuwe kruisen, ontlastingsbogen en (negblok)omlijstingen aan de bestaande vensters werden toegevoegd, de dispositie van de ruimtes op de gelijkvloerse verdieping volledig gewijzigd werd, bestaande houten vloeren vervangen werden door vloerplaten in beton, en het spant gedeeltelijk werd afgebroken.

Interieur. Het interieur werd recentelijk aangepast in een minimalistische vormgeving naar aanleiding van de herbestemming tot hotel.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (22.09.1947).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 42445 (bouwvergunning 23.06.1884); dossier 119670/6220 (bouwvergunning 01.02.1966); dossier 120234 (bouwvergunning 07.11.1966).
  • MEULEMANS A., Atlas van Oud-Leuven, Leuven, 1981.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :

Aanvullende informatie

Architect Albert Van Grunderbeek had respect voor het bestaande. Hij werkte samen met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. De activiteit van de zusters was gewijzigd en het is in functie van hun nieuwe levenswijze dat hun goed werd heringericht. Het herstel werd gedaan met respect van de verschillende stijlen, ook zo voor de 16de-eeuwse bewakingstoren (niet klokkentoren).

Het herenhuis Morillon staat op het oude Hertogeneiland in de Dijle. De grondvesten waren door de eeuwen aangetast door het water. Firma Building heeft de grondvesten ingepast in een volledig autonome en allesomvattende badkuipstructuur, zodat het water de oude grondvesten niet meer kon raken en aantasten.

Auteurs : van Grunderbeek, Marie-Claude
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis Morillon [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42449 (Geraadpleegd op )