Stadhuis van Zoutleeuw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Zoutleeuw
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt zonder nummer, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zoutleeuw (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Zoutleeuw (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Zoutleeuw (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadhuis van Zoutleeuw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadhuis Zoutleeuw

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-1937.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 18-10-1973.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Parochiekerk Sint-Leonardus: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 04-12-1999.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Zoutleeuw

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-1994.

Beschrijving

Eerste, gotisch stadhuis uit 1359 ingebouwd tussen het broodhuis en de Sint-Truidenpoort.

In 1526 besliste de stadsoverheid over te gaan tot de oprichting van een nieuw ter zelfde plaatse gelegen gebouw, en zond hiertoe een gezantschap naar Mechelen om er contact op te nemen met R. Keldermans. Het werk werd in 1530 aangevat onder leiding van P. Tsercx, en voltooid in 1538. Architectonisch beeldhouwwerk door J. van Geest, J. Ie Propre en P. de Beeltsnijder. Glasramen uitgevoerd door J. van Halle. Laatgotisch zandstenen bouwwerk met twee verdiepingen en vijf traveeën; voor- en zijkant opgevat als schoudergevel. Verhoogde begane grond; traveeën geritmeerd door korfbogen die steunen op van sokkels en loofwerkkapitelen voorziene colonnetten. Spitsboogdeur geflankeerd door muurzuiltjes; boogveld verfraaid met drie renaissance beeldennissen met schelpvulling. Renaissancistisch getint trapbordes door J. Casseloy, dagtekenend van 1539: decor van arabesken en medaillons in verheven beeldwerk tussen wapenstenen en balusters.

Vrij ingrijpende restauratie in 1846-1860 onder leiding van Gérard, Barbier en Rosseels; beeldhouwwerk hersteld door Vermeylen en pui door van Humbeek.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Zoutleeuw

3 Sluizenweg, Achter de Kapel, Beekstraat, Begijnhofstraat, Bethaniastraat, Bogaerdenstraat, Dr. R. Lowetstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.