Beschermd cultuurhistorisch landschap

Grote Markt en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
1795
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1795

Besluiten

Markt en omliggende huizen
definitieve beschermingsbesluiten: 18-10-1973  ID: 663

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat de Grote Markt en de omliggende huizen. Binnen de afbakening liggen onder meer de middeleeuwse Sint-Leonarduskerk, de lakenhalle en het stadhuis. De stadskern van Zoutleeuw werd op 22 juni 1994 als stadsgezicht beschermd.Waarden

De Markt en de omliggende huizen zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Arduinen pomp van 1762

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
Arduinen pomp in classicistische stijl.


Burgerhuis

Grote Markt 18-19 (Zoutleeuw)
Vroeger slechts één huis in traditionele bak- en zandsteenstijl. Twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak; zijmuren voorzien van schouderstukken.


Burgerhuis

Grote Markt 1 (Zoutleeuw)
Twee verdiepingen hoog gebouw afgedekt met zadeldak, uit einde 18de eeuw maar vermoedelijk aangepast gedurende de 19de eeuw.


Burgerhuis

Grote Markt 3 (Zoutleeuw)
Burgerhuis met kern uit de 18de eeuw, verbouwd en voorzien van een nieuwe voorgevel tijdens de 19de eeuw.


Burgerhuis

Grote Markt 29 (Zoutleeuw)
Burgerhuis van twee verdiepingen hoog, met classicistische inslag, daterend uit einde 18de eeuw.


Burgerhuis De Rode Leeuw

Grote Markt 12 (Zoutleeuw)
Dwarshuis met trapgevel met drie verdiepingen, in traditionele stijl uit de 17de eeuw of 16de eeuw.


Burgerhuis gedateerd 1599

Grote Markt 20 (Zoutleeuw)
Traditioneel bak- en zandstenen woning met plint in grote breuksteen, volledig aangepast in 1763.


Burgerhuis Spiegelhuis

Grote Markt 23 (Zoutleeuw)
Merkwaardig renaissancegebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen, voorheen gedateerd 157(1) door middel van muurankers in geveltop.


Burgerhuizen

Grote Markt 21-22 (Zoutleeuw)
Twee woningen met twee verdiepingen in bak- en zandsteenbouw, voorgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Lakenhalle

Grote Markt 11 (Zoutleeuw)
In zijn huidige vorm ruim gotisch langsgebouw met twee verdiepingen, steil zadeldak en zijtrapgevel, uit het tweede kwart van de 14de eeuw.


Parochiekerk Sint-Leonardus

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
Fraai gotisch geheel met gevel met twee torens, de werken werden aangevat rond 1231.


Pastorie Sint-Leonardusparochie

Grote Markt 2 (Zoutleeuw)
Imposante half vrijstaande neoclassicistische pastorie, opgetrokken in 1840.


Refugium der Ridders van Malta

Ridderstraat 1 (Zoutleeuw)
Dubbelhuis met twee verdiepingen, baksteenbouw verlevendigd met arduin en sokkel van kwartsiet-breuksteen, gedagtekend 1786.


Stadhuis van Zoutleeuw

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
Eerste gotisch stadhuis uit 1359, ingebouwd tussen het broodhuis en de Sint-Truidenpoort.


Stadswoningen

Grote Markt 15-16, 17 (Zoutleeuw)
Oorspronkelijk één huis, heden onderverdeeld in drie woningen en grondig gewijzigd.


Woonhuis

Achter de Kapel 3, Grote Markt 25 (Zoutleeuw)
Woonhuis afgedekt met zadeldak, zijpuntgevel voorzien van schouderstukken, muurvlechtingen en drie oculi, uit de 18de eeuw.


Woonhuis van 1676

Grote Markt 28 (Zoutleeuw)
Gedateerd 1676 boven aan de gevel (opnieuw gebruikte gevelsteen?).


Woonhuizen

Grote Markt 5-6, 7 (Zoutleeuw)
Woonhuizen uit de 18de eeuw die latere verbouwingen en aanpassingen ondergaan hebben.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Valleien van de Grote en Kleine Gete

Geetbets, Grazen, Rummen (Geetbets), Halen (Halen), Donk (Herk-de-Stad), Drieslinter, Melkwezer, Neerlinter, Orsmaal-Gussenhoven, Wommersom (Linter), Hakendover, Oplinter, Tienen (Tienen), Budingen, Dormaal, Helen-Bos, Zoutleeuw (Zoutleeuw)
de “Valleien van de Grote en Kleine Gete” strekt zich uit van Tienen tot iets ten zuiden van Halen en Herk-de-Stad. Bij Budingen stromen de Grote en Kleine Gete samen in de Gete. De ankerplaats strekt zich over bijna 20km van deze vallei uit. De vallei kenmerkt zich door een gaaf beemdenlandschap. Het is een gecompartimenteerd landschap bestaande uit drassige graslanden met perceelsrandbegroeiingen van opgaande bomenrijen en populierenaanplantingen. Aan de rand van de vallei liggen diverse nederzettingen met hoge historische en bouwkundige waarde: Helen, Bos, Budingen, Zoutleeuw en Dormaal. Behalve deze nederzettingen zijn er ook talloze mottes en grote hoeves aan de valleirand van waaruit de vallei ontgonnen werd. In deze streek worden deze veelal “–winning” genoemd, bijvoorbeeld Grazenwinning, Vlierbeekswinning, Boswinning etc.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.