Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Horebeke
Deelgemeente Sint-Maria-Horebeke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 29-31, Horebeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Horebeke (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Horebeke (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Gesloten hoeve: boerenwoning
gelegen te Dorpsstraat 29, Dorpsstraat 31 (Horebeke)

Deze bescherming is geldig sinds 08-07-1999.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Maria-Horebeke

Deze bescherming is geldig sinds 08-07-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige hoeve van het gesloten type met aan de straat gelegen boerenhuis, nu tweegezinswoning van drie en vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw (naar verluidt vroeger in baksteen op zijgevel 1865 gedateerd) op de plaats van een oudere hoeve, later veranderd in twee woningen, nummer 31 vroeger ook café zogenaamd "Het Schipken". Verankerde bakstenen gevels op gecementeerde plint. Licht getoogde benedenvensters met T-ramen met vernieuwd houtwerk en voorheen met luiken, bewaarde duimen. Halfronde vensters van zolderverdieping. Rechthoekige deuren, bij nummer 31 met bovenlicht en voorzien van gesculpteerde versiering en jaartal 1673, gevat in een gesinterde bakstenen omlijsting met kroonlijstje. Nummer 29, volgens bouwsporen oorspronkelijk rechthoekige inrijpoort, volgens kadasterarchief vermoedelijk circa 1900 omgevormd tot woongedeelte van twee traveeën en links ervan één later bijgevoegde travee. Gelijkaardige achtergevel met achterdeur eveneens met bovenlicht en gevat in omlijsting van gesinterde baksteen.

Interieur nummer 31: rechter travee met "beste kamer" voorzien van rode tegelvloer, schouw met stucversiering op boezem en stucplafond. Gang en kamer links ervan met tegeltapijt met meerkleurige cementtegels in art nouveau getinte stijl, grote schouw van gesinterde bakstenen, roodgeschilderd met imitatievoegen, met getrapte schouwwangen en houten geprofileerde schouwlijst, samengestelde balklaag. Op zoldergebint twee opschriften van 1863 en 1866.

Rechts rechthoekige poort naar erachter gelegen erf ingesloten door dienstgebouwen onder zadeldaken (golfplaten), uit de 19de eeuw. In één der schuurpoorten eertijds gedateerd 1873. Erachter gelegen hoogstamboomgaard deels afgesloten door een meidoornhaag. In de haag langsheen de losweg bevindt zich een tot boom uitgegroeide meidoorn met een stamomtrek van 167 centimeter.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Sint-Maria-Horebeke

Dorpsstraat, Kerkplein, Ketse, Kullaarsweg, Matersestraat, Rokegem (Horebeke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Horebeke)

omvat Gemengde afsluitingshaag

Dorpsstraat 29/31, Kullaarsweg zonder nummer (Horebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.