De gulden Bock

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 18-20, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis de gulden Bock

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument De Gulden Bock: gevels en daken
gelegen te Oude Koornmarkt 18, Oude Koornmarkt 20 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds genaamd de gulden Bock (1534), zie figuratieve gevelsteen. Traditioneel diephuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Zandstenen trapgevel (dertien treden + topstuk), 1591 gedateerd op gevelsteen (recent of herkapt?), voorzien van muurankers met gekrulde spie. Rechthoekige vensters, verbouwde kruiskozijnen, in de 19de eeuw voorzien van arduinen latei en lekdrempel.

Onderste topgeleding eertijds geopend door middel van drie kruiskozijnen, geflankeerd door kloosterkozijnen; heden vrijwel helemaal gedicht met baksteenmetselwerk. Tweede topgeleding met rondboogluik tussen kloosterkozijnen (gedichte bovenlichtjes) en ten slotte een gedicht rechthoekig luikgat. Sterk verbouwde begane grond met winkelpuien.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Oude Koornmarkt

Oude Koornmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.