erfgoedobject

Parochiezaal Ons Thuis

bouwkundig element
ID: 46676   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46676

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Parochiezaal Ons Thuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meerle
    Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981

Beschrijving

Parochiezaal "Ons Thuis", van circa 1913. Breedhuis van heden vijf traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (kunstleien).

Bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint met muurbanden en kraagstenen van gele en gesinterde steen; tussen lisenen besloten spaarvelden; twee risalietvormende linkertravee met vernieuwd driehoekig fronton; zijgevels met getrapte baksteenfries. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempel en dito latei; bewaard houtwerk; keldervensters in risaliet. Latere aanpassingen en uitbreidingen onder meer uiterste rechtse travee met rondboogtoegang onder rondbogig fronton verwijderd, recentere achterbouw, en zo meer.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1914/32.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiezaal Ons Thuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46676 (Geraadpleegd op 07-08-2020)