Parochiezaal Ons Thuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Gemeenteplein
Locatie Gemeenteplein 2, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiezaal Ons Thuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meerle

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiezalen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Parochiezaal "Ons Thuis", van circa 1913. Breedhuis van heden vijf traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (kunstleien).

Bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint met muurbanden en kraagstenen van gele en gesinterde steen; tussen lisenen besloten spaarvelden; twee risalietvormende linkertravee met vernieuwd driehoekig fronton; zijgevels met getrapte baksteenfries. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempel en dito latei; bewaard houtwerk; keldervensters in risaliet. Latere aanpassingen en uitbreidingen onder meer uiterste rechtse travee met rondboogtoegang onder rondbogig fronton verwijderd, recentere achterbouw, en zo meer.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1914/32.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Gemeenteplein

Gemeenteplein (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.