Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Meerle

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
5034
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5034

Besluiten

Dorpskom van Meerle
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1666

Beschrijving

De dorpskom van Meerle is beschermd als dorpsgezicht. Deze bescherming omvat de Sint-Salvatorskerk met een groep gebouwen met bijhorende beplanting ten oosten van de kerk en een bebouwing ten westen van de kerk. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De dorpskom is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Afspanning en winkel De Posthoorn

Kerkstraat 4-6 (Hoogstraten)
Dorpswoning met dubbelhuisopstand van vier traveeën en één bouwlaag en aanpalend dubbelhuisje van drie traveeën en één bouwlaag. Grondplan en vormgeving dateren voornamelijk van een verbouwing van circa 1896.


Dorpswoning

Gemeenteplein 12 (Hoogstraten)
Dorpswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, opklimmend tot midden 19de eeuw.


Gekoppelde werkmanswoningen

Kerkstraat 18-20 (Hoogstraten)
Gekoppelde werkmanswoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Gemeentehuis van Meerle

Gemeenteplein 1 (Hoogstraten)
vrijstaand gemeentehuis met inslag van Hollands getinte neobarok en neo-renaissancestijl, gebouwd in 1910-1927 naar ontwerp van provinciaal bouwmeester J. Taeymans.


Jongensschool

Gemeenteplein 3 (Hoogstraten)
Jongensschool, gebouwd circa 1880 door de broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid; heden samen met nummer 11 de Vrije Basisschool.


Lindeboom 'Kerkeboom' bij de Sint-Salvatorkerk

Kerkstraat (Hoogstraten)
De opgaande lindeboom bevindt zich tussen de kerk en het gebouw met huisnummer 4-6, op het omhaagde kerkhof. De oorspronkelijke linde zou uit 1627(?)dateren. De boom is omgewaaid in 1972 en werd vervangen door een nieuwe linde.


Onderwijzerswoning

Gemeenteplein 5 (Hoogstraten)
Onderwijzerswoning, op de plaats van een eerste ambtswoning uit circa 1880, samen met achterin gelegen schoollokalen en aanhorigheden gebouwd circa 1922 naar ontwerp van J. Taeymans.


Oorlogsmonument Meerle

Kerkstraat zonder nummer (Hoogstraten)
Oorlogsmonument aan de zuidzijde van parochiekerk Sint-Salvator.


Parochiekerk Sint-Salvator

Kerkstraat 2 (Hoogstraten)
Vrijstaande parochiekerk gedeeltelijk opgetrokken in gotische stijl uit de eerste helft van de 15de eeuw en gedeeltelijk in laatgotische stijl uit het vierde kwart van de 15de eeuw - eerste helft van de 16de eeuw met mogelijk een oudere kern in de toren.


Parochiezaal Ons Thuis

Gemeenteplein 2 (Hoogstraten)
Parochiezaal van circa 1913. Breedhuis van thans heden traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak.