erfgoedobject

Windmolen Heimeulen

bouwkundig element
ID: 46687   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46687

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Windmolen Heimeulen
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Windmolen Heimeulen
    Deze bescherming is geldig sinds 07-12-1959

Beschrijving

Windmolen gelegen nabij en ten zuiden van de kerk, in een sterk bebouwde omgeving. Stenen bovenkruier, type belt- of bergmolen, gebouwd midden 19de eeuw met onderdelen van een molen nabij de Heihoeve in het gehucht Groot Eyssel; destijds graan- en oliemolen; gerestaureerd in 1972 door de gebroeders Caers (Retie); in gebruik geweest als woning en vakantieverblijf.

Bakstenen kuip onder leien kap in wolfsdakvorm met nok van kruis naar staart; korfbogige muuropeningen onder meer poort in belt met in de grond ingelegde molenstenen; gedichte stellinggaten ter hoogte van smeerzolder. Houten staartbalk met lange en korte spruit en schoren; houten kruilier, vernieuwde houten kruipalen. Vernieuwde stalen wieken met houten latwerk. Begroeide belt met gekasseide trap. Bakstenen waterput met mik en ligger.

Interieur. Samengestelde balklagen van al dan niet gerecupereerde onderdelen, overwegend met een vernieuwde zoldering; houten steektrappen. Bewaard roerend werk. Begane grond: gecementeerde en beschilderde vloer; met uitzondering van toegang, bepleisterde en beschilderde wanden met rondboognisje; enkele bewaarde elementen onder meer luiwiel met ijzeren vorken. Meelzolder: één bewaarde meelschuif met lichtbalk. Steen- of maalzolder: één maalstoel in houten kast met kaar, houten galg met ijzeren hoepels, aanzet van de koning met kroonwiel en rondsel. Luizolder: koning, houten luiwiel met ijzeren vorken, katrol. Smeerzolder: houten aswiel (met telmerken) en vang, bonkelrad, kruiwerk op ijzeren wieltjes tussen een dubbel spoor (Engels kruiwerk); kap met vernieuwde beschieting.

Voormalige mechanische maalderij: verankerd bakstenen gebouwtje van drie op drie traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met afhang; segmentboogvensters, laadluik met houten latei en korfboogpoort. Nieuwe bakstenen silo onder zadeldak (nok parallel aan de straat, golfplaten).

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. A/594.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Vergunningsplichtige Inrichtingen, Meerle, dossier 3.
  • BAUTERS P., Van zadelsteen tot zetelkruier. 2000 jaar molens in Vlaanderen. Geschiedenis van het malen met natuurlijke drijfkracht, 1, Gent, 1998.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Windmolen Heimeulen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46687 (Geraadpleegd op 29-01-2020)