erfgoedobject

Twee gekoppelde woningen in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 4741   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4741

Juridische gevolgen

Beschrijving

In oorsprong twee gekoppelde woningen in eclectische stijl, samen met de aanpalende, gespiegelde enkelhuizen Zand 21-23 opgetrokken in opdracht van Henri Voet, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898. Het perceel werd voordien ingenomen door een fabriekspand.

Het vastgoedproject Voet behoort tot het latere oeuvre van Jean Baptiste Vereecken, die van 1893 tot 1906 met zijn zoon Emile geassocieerd was. Vanaf midden jaren 1860 bouwde hij een succesvolle carrière uit in dienst van de belangrijkste Antwerpse makelaars- en bankiersfamilies, zoals Havenith, Grisar, Pecher, Bunge, Meeûs, Kreglinger, Good en Nottebohm. Vader Vereecken ontwierp talrijke voorname herenhuizen op de meest prestigieuze locaties van Antwerpen en Berchem zoals het Stadspark en het Prins Albertpark, naast grote aantallen burgerhuizen in nieuwe wijken als het Zuid, onder meer ook voor eigen rekening. Daarbij bleef hij trouw aan een conventioneel eclecticisme van neoclassicistische inspiratie. Vanaf midden jaren 1890 evolueerde de architectuurproductie van het bureau Vereecken, mogelijk onder invloed van zoon Emile, naar een rijker geornamenteerd neorenaissance- of neobarokidioom. Representatieve voorbeelden uit de beginjaren van de samenwerking tussen vader en zoon Vereecken zijn het hotel Vandevelde uit 1895 op de hoek van Louiza-Marialei en Rubenslei, hotel Pungs uit 1896 in de Beeldhouwersstraat, en het monumentale ensemble winkelpanden in opdracht van Ernest Paul Grisar en Albert Kreglinger uit 1898 in de Leysstraat. Vanaf 1906 zette Emile Vereecken de praktijk in eigen naam tot midden jaren 1920 voort, met herenhuizen, bank- en kantoorgebouwen in beaux-artsstijl.

Gekoppelde rijwoningen van samen drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De lijstgevel heeft een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, geaccentueerd door gele baksteen voor speklagen en ontlastingsbogen. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de plint, lekdrempels en korbelen. Horizontaal geleed door cordonvormende lekdrempels en waterlijsten, legt de compositie de klemtoon op het middenrisaliet. Dit laatste steunt boven de gekoppelde inkomdeuren op een boogfries met korbelen. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van steekboogopeningen. Het klassieke hoofdgestel met casementen in de fries en een gekorniste kroonlijst op klossen, is vernieuwd.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1898#1642.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Twee gekoppelde woningen in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4741 (Geraadpleegd op 30-09-2020)