Persoon

Vereecken, Emile

ID
6333
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6333

Beschrijving

Zoon van Jean Baptiste Vereecken; bij samenwerkingen met zijn vader ook bekend als Vereecken Jr. Winnaar van de Grote Prijs van Rome in de Bouwkunde in 1893.

  • Gegevens van Marcel Windey, oktober 2016.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Emile Vereecken

Emiel Banningstraat 6 (Antwerpen)
De eclectische burgerwoning op nr. 6 is ontworpen in 1906 door architect Emile Vereecken die de woning liet bouwen voor eigen rekening.


Banque de l'Union Anversoise

Graanmarkt 2 (Antwerpen)
Monumentaal bankgebouw in beaux-artsstijl opgetrokken in opdracht van de Banque de l’Union Anversoise, naar een ontwerp door de architecten Emile Vereecken en Max Winders uit 1911-1912, voltooid in 1913.


Boswachterswoning van domein Calixberg

Churchilllaan 315 (Schoten)
Bouwmeester Emile Vereecken ontwierp deze woning in 1911 voor bankier en handelaar Ed. Bunge, die op dat moment kasteelheer was op Calixberg.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Jan Blockxstraat 2 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl met cottage-inslag, onderdeel van een groep van oorspronkelijk vijf woningen, naar een ontwerp door de architecten Walter Van Kuyck en Emile Vereecken uit 1903. De opdracht ging uit van de bankiers Heinrich Albert von Bary en Louis van de Put.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Jan Blockxstraat 28 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl met cottage-inslag, onderdeel van een groep van oorspronkelijk vijf woningen, naar een ontwerp door de architecten Walter Van Kuyck en Emile Vereecken uit 1903. De opdracht ging uit van de bankiers Heinrich Albert von Bary en Louis van de Put.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Isabellalei 72-74 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1900. Opdrachtgever was de ingenieur Léon Le Blon, die in 1897 al beroep had gedaan op het architectenbureau Vereecken en zoon voor de bouw van een geheel van gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl op het aanpalende perceel.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Callensstraat 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de diamanthandelaar Emile Legrand, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1906.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Mechelsesteenweg 166 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl, vermoedelijk gebouwd in opdracht van de heer F. Brants, naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1925. Het bouwdossier van deze woning werd niet teruggevonden, maar uit dat van een burgerhuis op het achter aanpalende perceel in de Peter Benoitstraat, kan worden afgeleiden dat beide tot één zelfde bouwproject behoorden.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Peter Benoitstraat 17 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer F. Brants, naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1925. Uit het bouwdossier van deze woning valt af te leiden dat het project nog een tweede, voornamer burgerhuis omvatte op het achter aanpalende perceel aan de Mechelsesteenweg.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Molenstraat 10 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer G. Fromm, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1904. Het gebouw is sterk verwant met de hotels Davidis-Schulte en Le Blon uit 1902 in de Van Schoonbekestraat, en de dokterswoning De Deken uit 1908 aan het Falconplein.


Burgerhuis in eclectische stijl

Sint-Jozefstraat 18 (Antwerpen)
Burgerhuis in klassiek geïnspireerde, eclectische stijl, gebouwd in opdracht van Clément Swolfs, naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1912. Het pand maakt deel uit van een homogeen blok rijhuizen in uiteenlopende stijlen, opgetrokken tussen 1900 en 1912 (nummers 4 tot 20).


Burgerhuis in eclectische stijl

Jan Van Rijswijcklaan 103 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Isa Vandevelde, naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1913. De rijwoning met een natuurstenen lijstgevel, omvat een souterrain en vier bouwlagen onder een plat dak.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Prinsesstraat 12 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Sel, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1899.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Drukkerijstraat 16 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht de weduwe Jos. Wouters, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1897. Tot hetzelfde bouwproject behoorde het winkelhuis op nummer 8, en een aanpalend poortgebouw en achterliggend groot pakhuis in eclectische stijl op nummer 10. Gesloopt in 2007.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Kipdorpvest 54 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe H. Van Loock, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1901.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Wolstraat 13 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Wolstraat en Oude Waag, gebouwd in opdracht van Hortence Maes naar ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1894.


Burgerhuizen

Verbondstraat 97-99 (Antwerpen)
Ensemble van twee identieke, spiegelende eclectische burgerhuizen, gebouwd rond 1904 naar ontwerp van architecten J.B. Vereecken en zoon in opdracht van Ad. Ide-De Wilde.


Cinema Festa

Offerandestraat 108 (Antwerpen)
De inpandige cinema met 550 zetels, werd gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect Leopold Van Den Broeck.


Crédit National Industriel

Kipdorp 10-12 (Antwerpen)
Samenstel van een burger- en herenhuis, beide gebouwd naar ontwerpen door Heliodore Leclef. Bouwheer van het linker pand in Louis-Philippestijl uit 1854 was François-Jules Waterkeyn-Daems, van het rechter pand in neoclassicistische stijl uit 1857 ridder Charles Corneille Joseph van Praet. Beide panden werden in 1911 door Emile Vereecken verbouwd tot de bank Crédit National Industriel.


De Balans

Grote Markt 38 (Antwerpen)
Gildehuis van de Lakenbereiders en Droogscheerder, na de grote brand van 1541 heropgebouwd in renaissancestijl. De gevel werd in 1921 gerestaureerd in opdracht van de weduwe Alex Winkeler, naar ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1920.


Distilleerderij en meergezinswoning

Edward Pecherstraat 23-29 (Antwerpen)
In 1910 laat J. De Haeck een "fabriek voor het brouwen van sterke dranken" oprichten in de Edward Pecherstraat.


Dokterswoning in neorégencestijl

Falconplein 12 (Antwerpen)
Dokterswoning in neorégencestijl, gebouwd in opdracht van de arts J. De Deken, naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1908. Het gebouw is sterk verwant met de hotels Davidis-Schulte en Le Blon uit 1902 in de Van Schoonbekestraat, en het hotel Fromm uit 1904 in de Molenstraat.


Eclectisch burgerhuis

Jan Van Rijswijcklaan 110 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd voor de koffiemakelaar Jan Hubens, naar een ontwerp uit 1911 van Jules Hofman, sinds 1909 de hoofdarchitect van de Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht. Het rijhuis met een lijstgevel in natuursteen van twee ongelijk traveeën, omvat een souterrain, drie bouwlagen en een pseudo-mansarde (kunstleien).


Eclectisch burgerhuis

Edward Pecherstraat 56 (Antwerpen)
Eclectische burgerwoning met kleurrijke lijstgevel ontworpen in 1909 door architect Em. Vereecken voor J. Jespers.


Eclectisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 5 (Antwerpen)
Opvallend, half vrijstaand burgerhuis in een eclectische stijl, opgetrokken voor Carl Pungs naar een ontwerp van architecten J.B. en diens zoon Emile Vereecken van 1896.


Eclectisch burgerhuis

Van Eycklei 27 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Jean Baptiste Vereecken, naar een ontwerp uit 1894. Volgens de gevelinscriptie behoort het mogelijk als vastgoedinvestering bedoelde gebouw tot het gezamenlijke oeuvre van vader Jean Baptiste en zoon Emile Vereecken, die van 1893 tot 1906 geassocieerd waren.


Eclectisch hoekcomplex met handelsgelijkvloers

Edward Pecherstraat 58, Pacificatiestraat 47-49 (Antwerpen)
Op het smalle hoekperceel van de Edward Pecher- en de Pacificatiestraat, uitkijkend over het pleintje ter hoogte van de Baron Dhanislaan, is een opvallend, fraai eclectisch hoekcomplex gelegen, waarin nu café "De Nieuwe Linde" is gevestigd.


Eclectische meergezinswoning

Lambermontplaats 32-33 (Antwerpen)
Rond 1910 laat J. De Haeck een meergezinswoning oprichten op de Lambermontplaats, met op het aanpalende perceel in de Edward Pecherstraat (23-29) een "fabriek voor het brouwen van sterke dranken".


Ensemble van twee burgerhuizen in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 94-96 (Antwerpen)
Ensemble van twee voorname burgerhuizen in beaux-artsstijl, gelijktijdig gebouwd naar ontwerpen door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1902. Opdrachtgever van het nummer 94 was Gustav Adolph Davidis, van het nummer 96 Léon Le Blon. Beide hotels zijn sterk verwant met het hotel Fromm uit 1904 in de Molenstraat, en de dokterswoning De Deken uit 1908 aan het Falconplein.


Ensemble van twee burgerhuizen in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 29-31 (Antwerpen)
Ensemble van twee voorname burgerhuizen in eclectische stijl, gelijktijdig gebouwd naar ontwerpen door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1901. Opdrachtgever van het nummer 29 was Eugène Davidis, van het nummer 31 de weduwe A. Krawehl.


Entrepot du Congo

Plantinkaai 1, Sint-Jansvliet 2 (Antwerpen)
Pakhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Sint-Jansvliet en Plantinkaai, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1899. Opdrachtgever was een consortium van ondernemers met handelsbelangen in Belgisch Congo, samengesteld uit Edouard Bunge, Alexandre de Browne de Tiège en Ernest Paul Grisar.


Geheel van drie cottagevilla's

Harmoniestraat 122-126 (Antwerpen)
Geheel van drie villa’s in cottagestijl met art-nouveau-inslag, gebouwd in opdracht van Charles Good, naar een ontwerp door de architecte Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1903. Het vastgoedproject bestond oorspronkelijk uit vijf woningen: een burgerhuis op de rooilijn van de Harmoniestraat, en een vermoedelijk symmetrisch geheel van twee gekoppelde villa’s, geflankeerd door twee villa’s in half open bebouwing, ingeplant achter de rooilijn met voortuinen van verschillende diepte.


Geheel van gekoppelde winkelhuizen in eclectische stijl

Leysstraat 12-26 (Antwerpen)
Geheel van oorspronkelijk acht gekoppelde winkelhuizen in eclectische stijl met neorenaissance en neobarokke kenmerken, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898. Opdrachtgevers waren de ondernemers Ernest Paul Grisar en diens jongere neef Albert Kreglinger.


Geheel van twee meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Leguit 13, Verversrui 14-18 (Antwerpen)
Geheel van twee meergezinswoningen in ingehouden art-nouveaustijl tussen Verversrui en Leguit, naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1912. Opdrachtgever was Henri Delfs, het programma omvatte twee winkels, een koetshuis en elf bescheiden huurkwartieren.


Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Maarschalk Gérardstraat 29-31 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppeld burgerhuizen in art-nouveaustijl op de hoek van Maarschalk Gérardstraat en Schermersstraat, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1900. Opdrachtgever van het vastgoedproject was Adèle Grisar-van den Nest (1847-1927), weduwe van de pas overleden ondernemer Ernest Paul Grisar (1844-1899).


Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Isabellalei 76-78 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1897. Opdrachtgever was de ingenieur Léon Le Blon, die in 1900 op het aanpalende perceel door het bureau Vereecken ook een hotel in art-nouveaustijl liet optrekken.


Gekoppelde winkelhuizen met kantoren in eclectische stijl

Leysstraat 9-13 (Antwerpen)
Twee gekoppelde winkelhuizen met kantoren in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1898. Het gebouw maakt deel uit een geheel van drie panden met gemengde functie, dat door de Stad Antwerpen werd opgetrokken als aanzet tot de bebouwing van de nieuw aangelegde Leysstraat.


Handels- en woonpand in art-decostijl

Klapdorp 60 (Antwerpen)
Handels- en woonpand in sobere, klassiek geïnspireerde art-decostijl, naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1925. Het bouwprogramma omvatte een onderkelderde winkelruimte over twee niveaus met kantoren en stapelruimte, en twee ruime appartementen wellicht bestemd voor de bouwheren.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Jan Van Rijswijcklaan 76, Lokkaardstraat 29 (Antwerpen)
Voornaam herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Xavier de Beukelaer, naar een ontwerp van architect Emile Vereecken uit 1910. De brede en diepe rijwoning met een natuurstenen lijstgevel van vier traveeën, omvat een souterrain en drie bouwlagen onder een plat dak.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Jan Van Rijswijcklaan 134 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van John Aulit, naar een ontwerp van architect Emile Vereecken uit 1913. Deze rijwoning met een natuurstenen lijstgevel van drie ongelijke traveeën, telt vier bouwlagen onder een plat dak.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Mechelsesteenweg 113C, Sint-Jozefstraat 20 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Clément Swolfs, naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1910. Achteraan op het perceel werd in 1911 een garage opgetrokken. Op het aanpalende perceel liet Swolfs in 1912 door Vereecken nog een burgerhuis bouwen.


Herenhuis in eclectische stijl

Maarschalk Gérardstraat 20 (Antwerpen)
Herenhuis in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, gebouwd in opdracht van Ernest Paul Grisar, naar een ontwerp door de architecten vader en zoon Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1894.


Herenhuis in eclectische stijl

Lamorinièrestraat 227 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1894. Opdrachtgever was de Caisse Hypothécaire Anversoise, en omstreeks 1900 werd het herenhuis betrokken door Gustave Mendl, consul van Roemenië en handelaar in granen en verzekeringen.


Herenhuis verbouwd tot appartementen

Prins Albertlei 10 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd naar ontwerp van Emile Vereecken uit 1910; in 1950 verbouwd en opgedeeld in vier appartementen, naar ontwerp van architect Karel Van Looy uit 1949.


Hotel Meeûs, heden Vredegerecht

Grotesteenweg 13 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl, de bewaarde rechterhelft van een geheel van twee gekoppelde hotels, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898.


Hotel Van Nuffel

Kardinaal Mercierlei 5 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer Charles Van Nuffel, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1896.


Hotel Vandevelde

Louiza-Marialei 8 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Louis Vandevelde, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1895. Prominent gelegen op de hoek van de Louiza-Marialei en de Rubenslei, behoort het statige hotel Vandevelde tot de laatst overgebleven, voorname herenhuizen aan de rand van het Stadspark.


Kantoorgebouw Bunge & Co

Arenbergstraat 21 (Antwerpen)
Monumentaal kantoorgebouw in beaux-artsstijl naar ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1908, voltooid in 1910.


Kantoorgebouw in beaux-artsstijl

Sint-Maartenstraat 2 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl op de hoek van Sint-Maartenstraat en Orgelstraat, naar een ontwerp door Emile Vereecken uit 1907, opgetrokken in 1908. Opdrachtgever was Hermann Wiener, van de firma Wiener & C°, die in 1912 aan de tegenoverliggende zijde van de Graanmarkt nog een tweede kantoorgebouw door de architect liet optrekken.


Kantoorgebouw Vandevelde

Schuttershofstraat 9 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl, in twee fasen opgetrokken in opdracht van de ondernemer of bankier Louis Vandevelde, bestuurder van de in 1904 opgerichte Financière Anversoise. Oorspronkelijk gebouw naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1904; uitbreiding door zoon Emile Vereecken uit 1912.


Kantoorgebouw Wiener & C°

Graanmarkt 7 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door Emile Vereecken uit 1912. Opdrachtgever was Hermann Wiener, van de firma Wiener & C°, die in 1907 op de tegenoverliggende hoek van Sint-Maartenstraat en Orgelstraat al een eerste kantoorgebouw door de architect had laten optrekken.


Koetsierswoning, koetshuis en paardenstallen van het hotel Meeûs

Kardinaal Mercierlei 9 (Antwerpen)
Gebouwencomplex in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898. Opdrachtgever was de jeneverstoker Jules Meeûs, echtgenoot van barones Emma de Vicq de Cumptich.


Meergezinswoning in eclectische stijl

Fourmentstraat 7 (Antwerpen)
Meergezinswoning in eclectische stijl met ingehouden art-nouveau-inslag, gebouwd in opdracht van de heer G. Karl, naar een ontwerp door Emile Vereecken uit 1912. De architect was als architect actief in Antwerpen van omstreeks 1890 tot midden jaren 1920.


Neoclassicistische meergezinswoning

Lambermontplaats 31 (Antwerpen)
In 1906 laat E. Van Perck door architect Emile Vereecken een meergezinswoning ontwerpen op de Lambermontplaats.


Neoclassicistische meergezinswoning

Emiel Banningstraat 4, 4A (Antwerpen)
Neoclassicistische meergezinswoning gebouwd rond 1906 naar ontwerp van Emile Vereecken voor J. Francken.


Neorenaissance burgerwoning

Paleisstraat 43 (Antwerpen)
Deze grote, statige neorenaissance burgerwoning met natuurstenen gevel werd rond 1898 gebouwd door architect J.B. Vereecken en zoon in opdracht van Eug. Coveliers.


Notariswoning en burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Breestraat 27-29 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een notariswoning en een burgerhuis in beaux-artsstijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1922. Opdrachtgever was Fernand Emile Istas, die het ambt van notaris bekleedde van 1914 tot 1939. Wederopbouw van een uitgebrand pand na de Duitse beschietingen van 7 tot 9 oktober 1914.


Pakhuis

Vlaanderenstraat 6 (Antwerpen)
Pakhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Paul Huybrechts, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1899. Door Jo Crepain gerenoveerd tot eigen architectenkantoor en -woning in 1995-1997.


Pakhuis in eclectische stijl

Arsenaalstraat 3 (Antwerpen)
Pakhuis in eclectische stijl op de hoek van de Arsenaalstraat en de Verbrande-Entrepotstraat, gebouwd in opdracht van de weduwe Louis André, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898. Het gebouw onderging in 2002-2004 een structureel ingrijpende renovatie tot distributiecentrum en kantoren van de firma Theo Eyewear, naar een ontwerp door Veelaert Architecten.


Rijtje van vier burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Theophiel Roucourtstraat 14-20 (Antwerpen)
Homogeen woningrijtje bestaande uit vier burgerhuizen van hetzelfde type in neoclassicistische stijl, opgetrokken tussen 1896 en 1900.


Stokerij Het Anker, met barokpoort brouwerij De Gulden Handt

Oudeleeuwenrui 56-58 (Antwerpen)
Gebouw in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Jules Meeûs, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1897. De werken betroffen de aanpassing van een bestaand gebouw, dat minstens sinds 1884 in het bezit was van Meeûs, en een nieuw gevelfront kreeg. Daarin werd het barokpoortje van de vroegere brouwerij “De Gulden Handt” geïntegreerd.


Twee gekoppelde woningen in eclectische stijl

Zand 25-27 (Antwerpen)
Twee gekoppelde woningen in eclectische stijl, samen met de aanpalende huizen Zand 21-23 opgetrokken in opdracht van Henri Voet, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898.


Twee gespiegelde burgerwoningen in eclectische stijl

Kasteelstraat 40-42 (Antwerpen)
Eclectisch samenstel van twee identieke, spiegelende burgerwoningen ontworpen door architecten J.B. Vereecken & Fils voor F. Coveliers. De huizen vallen op door hun natuurstenen parementen, voorzien van een verzorgde detaillering.


Villa in beaux-artsstijl

Della Faillelaan 46 (Antwerpen)
Villa in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1924, opgetrokken in 1925. Opdrachtgever was de handelaar A. Corne; het bouwdossier is verdwenen. Het gebouw behoort tot de laatste realisaties van de architect, die actief was in Antwerpen van omstreeks 1890 tot midden jaren 1920.


Winkelhuis in eclectische stijl

Komedieplaats 6 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1901. Opdrachtgever was jonkheer René Jacques della Faille de Waerloos, die resideerde op het kasteel “Den Brandt”. Het perceel paalde achteraan aan het stadshotel van de familie in de Huidevettersstraat.


Winkelhuis in eclectische stijl

Schoenmarkt 14, Schrijnwerkersstraat 3 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders Waterkeyn en Zélie Waterkeyn-Meeussen, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898.


Winkelhuis in eclectische stijl

Paardenmarkt 22-24 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer Van Daelen, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1906.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Drukkerijstraat 8 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht de weduwe Jos. Wouters, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1897. Tot hetzelfde bouwproject behoorde het burgerhuis op nummer 16, en een aanpalend poortgebouw en achterliggend pakhuis in eclectische stijl op nummer 10.


Thema's

Ontwerper van

Della Faillelaan

Jan Van Rijswijcklaan

Lambermontplaats

Verlatstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vereecken [online], https://id.erfgoed.net/personen/6333 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.