Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Brusselsestraat
Locatie Brusselsestraat 40, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stijlvol burgerhuis, links grenzend aan de toegang tot het Sint-Alexiusbegijnhof. Enkelhuis uit het interbellum, gerealiseerd naar ontwerp van stadsarchitect Fernand de Ruddere (Dendermonde) volgens inscriptie in de plint, voor verzekeringsagent Fr. Van Heule in 1921 (zie bouwplan). Markant eclectisch gebouw met asymmetrisch gevelontwerp, opgetrokken in verzorgd uitgewerkte materialen (beige baksteen afgewisseld met rijkelijk gedecoreerde imitatiehardsteen en siersmeedwerk), zeer typerend voor én getuigend van het vakmanschap van bouwmeester F. de Ruddere.

Relatief breed gebouw van twee traveeën en twee à drie bouwlagen onder een pseudomansardedak. Straatgevel verticaal geritmeerd door middel van begrenzende lisenen en een hoger opgaande deurtravee afgewerkt met een rechte topgevel met smeedijzeren bekroning. Verticaliserend effect versterkt door de imitatiehardstenen omlijsting (versierd met oren, lekdrempelversieringen, kransen, guirlandes, kroonlijst en zuilen) rond de uitgelengde rechthoekige vensters, deur en afgeronde erker op de bel-etage.

Oorspronkelijk verzorgd schrijnwerk met ovaalvormig houtwerk in bovenlicht, hernomen in het siersmeedwerk van de erker en van de voordeur.

  • Stadsarchief Dendermonde, Bouwplannen, 1921/5 (volume 2/5).
  • Stadsarchief Dendermonde, Overzicht Bouwaanvragen van na 1914 – Brusselsestraat (werkdocument).
  • VANDEWEGHE E., Ferdinand De Ruddere, stadsarchitect van Dendermonde (1891-1960): Stilistische duizendpoot of evenwichtskunstenaar?, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 2003-2004, deel 2 catalogus.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brusselsestraat

Brusselsestraat (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.