erfgoedobject

Maritime Building

bouwkundig element
ID: 4820   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4820

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Maritime Building
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Kantoor- en woonpand in art-decostijl op hoek van de Arsenaalstraat en de Verbrande-Entrepotstraat, naar een ontwerp door de architect Jos. Persoons uit 1925 (gevelinscriptie), volgens de gevelsteen opgetrokken in 1926. Opdrachtgever was stouwersbaas Cornelius Mabesoone (°Antwerpen, 1871), die meerdere opdrachten door Persoons liet uitvoeren, waaronder in 1937-1938 de lokalen van de Sea Scouts aan de Beatrijslaan (Linkeroever). Het oorspronkelijk gemengde programma van de “Maritime Building” omvatte kantoren, een garage en opslagplaats en twee appartementen. Nog tijdens de bouw werd het aanvankelijk niet geplande, centrale dakpaviljoen met fronton toegevoegd. In 1933 liet Mabesoone het merendeel van de kantoren omvormen tot vier extra appartementen. Het gebouw behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die in Antwerpen actief was van begin jaren 1920 tot eind jaren 1950. Uit het interbellum zijn geen andere vermeldenswaardige realisaties van zijn hand bekend.

Het imposante gebouw met een gevelbreedte van zeven bij vier traveeën, omvat vijf bouwlagen onder een plat dak waarop een dakpaviljoen (recent uitgebreid tot penthouse). Opgetrokken met een structuur uit gewapend beton, hebben de lijstgevels een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de geprofileerde plint en witte natuursteen voor de pui, kordons, bow-windows, lateien, lekdrempels, borstweringen, pilasters, kraagstenen, fries en dekstenen. Horizontaal geleed door de puilijst en kordonvormende lekdrempels, beantwoordt de compositie aan een axiaal symmetrisch opzet, gemarkeerd door over de bovenbouw oplopende bow-windows. De twee bow-windows in de hoofdgevel zijde Arsenaalstraat flankeren de hoger opgetrokken middenpartij, die de huisnaam “MARITIME BUILDING” draagt in de fries, bekroond wordt door een attiek met gebogen pseudo-fronton waarin de jaarsteen 1926. Reliëfs sieren de borstweringen, enkele met nautische emblemen (scheepsroer, karveel), de overige met de Mercuriusstaf als symbool van de Handel, of art-decorozetten. Een opmerkelijk detail zijn de zware kraagstenen ter hoogte van de daklijst, uitgelengd in pilasters. De zijgevel zijde Verbrande-Entrepotstraat herhaalt deze compositie, met de bow-window in de middenas. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters. Fraaie smeedijzeren vleugeldeuren en venstertralies op de begane grond; vernieuwd schrijnwerk.

De rechthoekige plattegrond is georganiseerd rond de centraal ingeplante traphal met lift. Volgens de oorspronkelijke bouwplannen biedt de begane grond ruimte aan een kantoor in de linker helft hoek Verbrande-Entrepotstraat, een opslagplaats met galerij en een garage in de rechter helft zijde Arsenaalstraat. De eerste en tweede verdieping groeperen volgens spiegelbeeldschema telkens twee kantoorsuites, met sanitair achter de traphal. Op de derde en vierde verdieping bevinden zich telkens een appartement in de linker en een kantoorsuite in de rechter helft. De appartementen bestaan uit een suite van salon en eetkamer, twee slaapkamers, een keuken en badkamer. In 1933 werden de vier kantoorsuites in de rechterhelft omgevormd tot appartementen van hetzelfde type, met incorporatie van de achterbouw van een belendend pand. Het dakpaviljoen herbergde oorspronkelijk de machinekamer van de lift, vijf meiden- of bergkamers, en een wasplaats.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1925#22198, 1926#23524 en 1933#45182.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Maritime Building [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4820 (Geraadpleegd op 05-08-2020)