erfgoedobject

Borstbeeld van Koningin Astrid

bouwkundig element
ID: 48911   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48911

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pleintje met borstbeeld van Koningin Astrid. Beschermd als monument bij MB van 04.12.2003.

Nadat in mei 1938 de straat omgedoopt was tot Koningin Astridlaan als hommage aan de op 29 augustus 1935 in tragische omstandigheden omgekomen koningin, werd op het pleintje voor de markerende gebogen gevelwand van de laan op 17 juli 1938 een bronzen borstbeeld van Koningin Astrid onthuld. Het was een initiatief van de Dendermondse oud-strijders waarvoor een ontwerpwedstrijd uitgeschreven werd. Op basis hiervan werd het ontwerp voor het beeld toevertrouwd aan de Dendermondse kunstenaar Jos De Decker, gesigneerd en gedateerd Joseph De Decker, 1938. De sokkel in zwarte Zweedse (naar het land van herkomst van de Belgische koningin) graniet met een arduinen voetstuk, is een ontwerp van stadsarchitect Ferdinand de Ruddere (Dendermonde).

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • STROOBANTS A., Verering verbeeld. Dendermondse standbeelden en monumenten, Dendermonde, 1998, p. 17.

Bron     : Bogaert C. , DuchĂȘne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  DuchĂȘne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Borstbeeld van Koningin Astrid [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48911 (Geraadpleegd op 22-10-2020)