Afspanning en herberg Het Gulden Hoofd

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt, Guldenhoofdstraat
Locatie Grote Markt 20, Guldenhoofdstraat 1, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning en herberg Het Gulden Hoofd

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Afspanning en herberg Het Gulden Hoofd

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige afspanning en herberg "Het Gulden Hoofd" met doorgang naar de Guldenhoofdstraat, thans aan de Grote Markt ingericht als café "Barleys" en aan de Guldenhoofdstraat als "Paddy’s Irish Pub". Beschermd monument bij MB van 07.06.1996.

In 1375 vermeld als afspanning en herberg "Het Gulden Hoofd". In de 17de eeuw verbouwd en voorzien van een barokke klokgevel van bak- en zandsteen, met inbegrip van een korfboogvormige doorgang naar de Guldenhoofdstraat, een gekasseide steeg aangelegd in 1611 tussen de Grote Markt en de huidige Emiel Van Winckellaan. Volgens oude prentbriefkaarten woning eind 19de of begin 20ste eeuw gekend als "Hotel de la Tête D’Or Café" en voorzien van gepleisterde marktgevel.

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken in kunstleien. Breedliggende klokgevel met in- en uitgezwenkte top, voorzien van dakvenster, rolwerk en fronton, vermoedelijk daterend uit 1660, zie verdwenen gevelsteen. Verankerde thans ontpleisterde gevel met verwerking van witte natuursteen voor de negblokken, lateien, banden, waterlijsten en het lijstwerk in de geveltop. Rechthoekige muuropeningen waarin houtwerk in kleinhouten. Dakvenster met rondbogig bovenlicht onder een zware, geprofileerde kroonlijst, een oculus en thans witbepleisterd driehoekig fronton. Deels gerestaureerde plint uit baksteen en witte natuursteen tussen tot op de grond reikende muuropeningen op de gelijkvloerse verdieping. Zogenaamde "Jorispoort" (zie opschrift) met doorgang in de richting van de Emiel Van Winckellaan, gevat binnen een korfboogvormige omlijsting in witte natuursteen bekroond door een dito waterlijst op gebeeldhouwde kraagsteentjes, naar verluidt daterend uit 1661. Bovenvenster achteraan gedicht. Interieur met deels bewaarde zware moerbalken met balksleutel op de eerste verdieping.

Achterbouw langs de Guldenhoofdstraat (nummer 1) uit dezelfde periode. Acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in mechanische pannen (nok evenwijdig met de Guldenhoofdstraat) + rechts lagere aanbouw onder dito bedaking. Verankerde en beschilderde gevels met rechthoekige muuropeningen met onderliggende sporen van natuurstenen omlijstingen (?). Deels vernieuwd houtwerk. Zuidwestelijke zijgevel van het hoofdvolume gerotst (deels verwijderd). Lagere aanbouw met onder meer kijkgaten en hooggelegen luik binnen een omlijsting in witte natuursteen met gesculpteerde bovenhoeken. Binnenin. Bewaarde moerbalken met balksleutel.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • Het Gulden-Hoofdstraatje, in Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Tweede reeks, deel 5, 1893, p. 393-395.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 84-85.
  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 16-19.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.