Parochiekerk Sint-Trudo met kerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Meerhout
Deelgemeente Meerhout
Straat Markt
Locatie Markt zonder nummer, Meerhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Meerhout (adrescontroles: 24-01-2007 - 24-01-2007).
  • Inventarisatie Erfgoed WOI Provincie Antwerpen (thematische inventarisatie: September 2013 - Maart 2018).
  • Inventarisatie Meerhout (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Trudo

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Trudo met kerkhof

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als cultuurhistorisch landschap Parochiekerk Sint-Trudo: kerkhof
gelegen te Markt zonder nummer (Meerhout)

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-1976.

Beschrijving

Excentrisch, ten zuiden van de Markt gelegen kerk met ommuurd (ten noordwesten) en omhaagd (ten zuiden) omringend kerkhof met ten noorden ijzeren hek tussen hardstenen pijlers met gebombeerde bekroning. In noordwest-hoek van het kerkhof: monument van 1898 als herinnering aan de Boerenkrijg. Verhoging van natuurstenen blokken waarop ijzeren kruis gesmeed in de smidse van Janneke Cuypers, toen gevestigd in het Drossaardshuis. Omringende imitatiestronken met klimopranken.

Historiek

Door de bouw van een nieuwe kerk in opdracht van de abdij van Maagdendaal verplaatste het centrum van Meerhout zich in de 12de- en 13de eeuw van Genebroek naar de huidige Markt. De dorpsbrand van 1679 vernielde de bestaande kerk, waarvan alleen de romaanse onderbouw van de toren overbleef, deze zou volgens literatuurbronnen opklimmen tot circa 1100. Het bovendeel van de toren dateert van 1680, het schip van 1776. In 1940 bij de aftocht van het Belgische leger is de kerk nogmaals volledig uitgebrand; ze werd herbouwd met door Duitsland betaalde oorlogsschade in de periode 1948-1967, onder meer door architect L. De Graef (1948-1951). Het interieur werd ontworpen door de Halse beeldhouwer-edelsmid C. Colruyt (1908-1973).

Beschrijving

Georiënteerde driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren. Toren van drie geledingen met oudere onderbouw van ijzerzandsteen met dito hoekblokken en verankerde bakstenen bovenbouw met hoekblokken, kordon en steigergaten van zandsteen, barokke peerspitsbekroning (leien). Schip van vijf traveeën, transept van één travee en koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting, lagere sacristie en bergplaatsen in de kooroksels.

Baksteenbouw met sober gebruik van zandsteen voor onderbouw, hoekblokken, schaarse muurbanden en omlijstingen onder leien zadeldak, afgewolfd ter hoogte van de vlakke transeptsluitingen en het koor. Toren met rondboogpoort en spitsboogvenster in omlijsting van zware blokken van ijzerzandsteen, ingemetselde hardstenen grafplaten links en rechts van de deur. Bovenbouw met kleinere spitsboogvormige muuropeningen en rondbogige galmgaten in een geblokte zandstenen omlijsting met omlopende waterlijst. Voorts eenvoudige rondboogvensters in een vlakke omlijsting. Annexen met segmentboogvormige muuropeningen, deels in geblokte omlijsting. Zijbeuken met rechthoekige poorten in entablementomlijsting, in noordelijke zijbeuk met rechthoekige sluitsteen waarop jaartal 1776 en wapenschild met spreuk "in domino confido" van Victoria Mandelier, abdis van Maagdendaal ten tijde van de kerkvergroting.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd interieur met rondbogen op Toscaanse zuilen, kruisribgewelven met brede gordels; vegetaal stucwerk in het koor. Doopkapel in zuidelijke zijbeuk.

Mobilair. Enkele oudere beelden: gepolychromeerde Onze-Lieve-Vrouw met Kind (16de- 17de eeuw), Heilige Barbara en een kruisbeeld (einde 17de eeuw of 18de eeuw). Voorts kerkinrichting uit het derde kwart van de 20ste eeuw door C. Colruyt met gebruik van koper, marmer en eikenhout. Eiken doksaal en orgelkast van circa 1776 afkomstig uit de kerk van Westmeerbeek. Glasramen door J. Huet uit het derde kwart van de 20ste eeuw.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Meerhout Sint-Trudo, dossier 20.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Aanvullende informatie

Ter hoogte van de zuidgevel is in één van de pilasters een gedenksteen ingewerkt, met de namen van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog en centraal onderaan een piëta.

Van Severen, Elke (01-02-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Markt

Markt (Meerhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.