erfgoedobject

De Moriaen en de Witte Craene

bouwkundig element
ID: 5319   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5319

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed De Moriaen en de Witte Craene
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadswaag
  Deze bescherming is geldig sinds 18-06-1986

Beschrijving

Traditioneel herenhuis samengesteld uit de voormalige huizen zogenaamd "De Moriaen" en "de Witte Craene", gebouwd door Gilbert Van Schoonbeke omstreeks 1548. Begin 17de eeuw was hier onder meer een internaat voor Ierse studenten van het Jezuïetencollege en een pandjeshuis gevestigd. De patriciërswoning kwam in 1635 in het bezit van de familie Roose en in 1724 van de familie Van Susteren. Het pand werd gerenoveerd en heringedeeld tot een wooncomplex, naar een ontwerp door de architecten Jerry Keuskens en Luc Vanhout uit 1994.

Het complex omvat vier vleugels rond een binnenplaats, waarvan de straatzijde wordt gevormd door een samenstel van drie diephuizen. Markant gevelfront met een gevelbreedte van acht traveeën, twee bouwlagen hoog onder parallelle leien zadeldaken (nok loodrecht op de straat). Drie trapgevels van respectievelijk acht en vijf treden met overhoeks topstuk in bak- en zandsteenbouw met speklagen en smeedijzeren muurankers. Aangepaste deur- en vensteropeningen met sporen van kwartholle negblokken en wigvormige ontlasting op de gelijkvloerse verdieping. In de rechter travee brede korfboogpoort met geprofileerde dagkanten en arduinen schamppalen; houten poort met spijkerbeslag en een fraaie gebeeldhouwde makelaar met voorstelling van een moor, die naar de huisnaam “De Moriaen” verwijst. Register van kruiskozijnen met geprofileerde druiplijsten op de eerste verdieping. Tweeledige geveltoppen geopend door drielichten met lager middenvenster en geprofileerde druiplijsten, onder een rechthoekig luik. De drielichten van de twee linker panden bestaan uit een kruiskozijn geflankeerd door kloosterkozijnen.

De vierkante binnenplaats wordt omringd door vleugels in traditionele baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor speklagen, negblokken, steigergaten en daklijsten. Aan de noordzijde twee getrapte achtergevels van de voorbouw voorzien van muurankers, rechthoekige muuropeningen met op de tweede bouwlaag twee bewaarde kruiskozijnen, in de top links een rechthoekig venster met latei op consooltjes en rechts een dichtgemetseld luik met uitspringende latei. Aan de west-, zuid- en oostzijde, verankerde lijstgevels van respectievelijk zeven, vijf en zes traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldaken. Hoge aangepaste rechthoekige deuren en vensters; ramen met kleine roedeverdeling. Aan de oostzijde links een rondboogpoort met imposten en hogerop een verbouwd kruiskozijn, vijfde travee met een rechthoekige deur met geprofileerd beloop onder een smalle waterlijst; getrapte dakkapel in de achtergevel. Aan elke gevel een ijzeren lichtarm. In de brede gang die naar de straat leidt, vier medaillons met allegorische voorstellingen.

Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 86#940568; foto FOTO-OF#5281.


Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 2017


Relaties

 • Is deel van
  Lange Brilstraat

 • Is deel van
  Stadswaag en omliggende straten

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: De Moriaen en de Witte Craene [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5319 (Geraadpleegd op 06-06-2020)