De Brandthaeck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Nieuwstraat
Locatie Lange Nieuwstraat 58, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument De Brandthaeck

Deze bescherming is geldig sinds 18-06-1986.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Lodewijk XV-herenhuis De Brandthaeck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Herenhuis in Lodewijk XV-stijl naar verluidt in 1757 opgetrokken door jonkvrouw Joanna Theresia Goubau (1710-1781), die in 1738 was gehuwd met de Engelse esquire en zakenman James Dormer (1708-1758). De familie Goubau, heren van Beveren-Beaulieu en Triest, was een tijdens de 17de eeuw geridderd Antwerps geslacht van zijdehandelaars, grondeigenaars en magistraten, die beurtelings resideerden in de “De Bandthaeck” te Antwerpen en het in 1671 verworven kasteel Cortewalle te Beveren. Joannes Franciscus Goubau (1645-1683), hoogbaljuw van het Land van Waas, liet “De Brandhaeck” bij testament na aan zijn zoon Maximinus Cornelis Goubau (1674-1715), schepen van Antwerpen en de vader van Joanna Theresia Dormer-Goubau. Deze liet de in oorsprong minstens 17de-eeuwse patriciërswoning verbouwen tot haar huidige vorm. Het hotel dat een koetshuis en stallingen met toegang in de Lange Klarenstraat omvatte, werd in 1771 verkocht aan Joannes Dellafaille-Dellafaille, in 1822 aan J.F. Vlayen en in 1840 aan Joseph De Wyndt-Aerts. Diens erfgenamen de familie Moureau-De Wyndt hadden het pand eind jaren 1930 nog steeds in bezit. “De Brandthaeck” werd gerenoveerd als onderdeel van een renovatie- en nieuwbouw-woningproject, naar ontwerp van de architect Christine Conix uit 1984, dat ook de aanpalende panden op de hoek van Lange Nieuwstraat en Lange Klarenstraat omvat.

Rijwoning met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met naar boven toe verkleinende ordonnantie, rust op een plint uit blauwe hardsteen. Regelmatig van opzet, legt de compositie de klemtoon op de brede poorttravee, gemarkeerd door een frontispice uit blauwe hardsteen. Deze bestaat uit een rondboogpoort in kwarthol geprofileerde omlijsting met imposten en een rocaillecartouche als sluitsteen, geflankeerd door Toscaanse driekwartzuilen waarop een triglief met guttae, die een gebogen pseudo-fronton met gekorniste, gegolfde uiteinden dragen. Hierbij sluiten twee gesuperposeerde spiegelboogvensters met rocaillesleutel aan, gevat in een oplopende, geriemde omlijsting met neuten en een gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden boven de eerste verdieping. Verder is de opstand opgebouwd uit registers van getoogde vensters en keldermonden in kwarthol geprofileerde, eveneens hardstenen omlijsting, op de begane grond voorzien van gebogen, smeedijzeren traliehekken met pijlpunten. Een gelede daklijst en houten kroonlijst vormen de gevelbeëindiging. Houten vleugeldeur met paneelwerk.

De binnenplaats wordt aan twee zijden afgelijnd door langgerekte vleugels van twee bouwlagen onder zadeldaken, de zuidvleugel met de korfboogarcade van het vroegere koetshuis op de begane grond. Vijf gekoppelde, geblokte korfbogen met sluitsteen uit blauwe hardsteen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 18#62661 en 18#65535; Audio Visueel Archief, foto’s FOTO-OF#6691 en FOTO-OF#6697.
  • GOOSSENS C. 2002: Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden uit het deelarchief Goubau, onuitgegeven verhandeling Vrije Universiteit Brussel.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Lange Nieuwstraat

Lange Nieuwstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.