erfgoedobject

Winkelhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
5441
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5441

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van Eugène Dierckx-Huijsmans, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1899.

Florent Verbraeken, die als architect actief was vanaf begin jaren 1890, zette in 1912 een punt achter zijn korte maar bloeiende architectenpraktijk. Alleen al in Antwerpen realiseerde hij een kleine 200 burgerhuizen, met de grootste concentratie in de wijk Zuid. Daarnaast was Verbraeken, sinds 1899 de huisarchitect van de verzekeringsmaatschappij Antverpia, verantwoordelijk voor de uitbouw van de residentiële enclave Sint-Mariaburg op het grondgebied van Ekeren en Brasschaat. Waar zijn doorsnee architectuur zich conformeerde aan het conventionele neoclassicisme, paste de architect voor belangrijke gebouwen naar typologie de geldende neostijlen toe. Na 1900 waagde hij zich occasioneel aan de art nouveau, of het neorococo, omstreeks 1910 een populaire bouwstijl voor voorname burgerhuizen. Aan de overzijde van de Leysstraat ontwierp Verbraeken in 1900 het winkelhuis Willems.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning vier bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), rechts met getrapt aandak en bewerkte schoorsteen. De halsgevel, in de geveltop gedateerd 1899, onderscheidt zich door een verzorgd parement uit witte natuursteen. Axiaal van opzet, wordt de opstand horizontaal geleed door het gevelbrede balkon met consoles en balustrade van de eerste en het entablement van de derde verdieping. Brede, kolossale hoekpilasters met composiet kapiteel markeren de eerste twee verdiepingen, balkons met consoles en al of niet doorgetrokken balustrade de middenas van de hoogste twee verdiepingen. Alternerend rechthoekige en schouderbogige drielichten met ingediepte pilasters of posten, waarboven een architraaf en casementen, en in de topgeleding een omlijst korfboogveld met een sluitsteen en rankwerkreliëf. Een kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging, waarboven een tweeledige, halsvormige geveltop geïntegreerd in een blinde attiek, waarvan de hoekpostamenten oorspronkelijk bekroond waren door siervazen. Geflankeerd door vrijstaande zuilen, wordt de eerste geleding bekroond door een entablement en een gebroken gebogen fronton met tandlijst, waarin een cartouche met jaartal 1899. Het rondboogtweelicht met oculus in het boogveld, is gevat in een geprofileerde booglijst met sluitsteen en imposten. De tweede geleding wordt gevormd door pilasters, een medaillon met initiaal D van bouwheer Dierckx-Huijsmans, en driehoekig fronton, dat oorspronkelijk bekroond was door een obelisk. De oorspronkelijk winkelpui met zijportaal, zwart marmeren hoekpilasters en plint, is verbouwd. Bewaard houten vensterschrijnwerk van de bovenvensters.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1899#575.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Winkelhuis in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5441 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.