Beschermd cultuurhistorisch landschap

Woningen: stadsbeeld

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 26-11-1973 tot heden

ID
4666
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4666

Besluiten

Woningen: gevels en bedakingen en het stadsbeeld van deze woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-11-1973  ID: 675

Beschrijving

Het ensemble monumentale 19de- en 20ste-eeuwse panden te Antwerpen, is beschermd als landschap.Waarden

Het stadsbeeld van deze huizen is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

't Visschers Huizeken

Leysstraat 15 (Antwerpen)
Kantoorgebouw met winkel en woonst in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1898. Het gebouw maakt deel uit van een geheel van drie panden met gemengde functie, dat door de Stad Antwerpen werd opgetrokken als aanzet tot de bebouwing van de nieuw aangelegde Leysstraat.


Burgerhuis in eclectische stijl

Leysstraat 21 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer Ch.A. Dierckx, naar een ontwerp door de architect Louis Hamaide uit 1898.


Geheel van gekoppelde winkelhuizen in eclectische stijl

Leysstraat 12-26 (Antwerpen)
Geheel van oorspronkelijk acht gekoppelde winkelhuizen in eclectische stijl met neorenaissance en neobarokke kenmerken, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898. Opdrachtgevers waren de ondernemers Ernest Paul Grisar en diens jongere neef Albert Kreglinger.


Gekoppelde winkelhuizen met kantoren in eclectische stijl

Leysstraat 9-13 (Antwerpen)
Twee gekoppelde winkelhuizen met kantoren in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1898. Het gebouw maakt deel uit een geheel van drie panden met gemengde functie, dat door de Stad Antwerpen werd opgetrokken als aanzet tot de bebouwing van de nieuw aangelegde Leysstraat.


Grand Hôtel Métropole

Leysstraat 27 (Antwerpen)
Monumentaal hotel in neobarokstijl op de noordelijke hoek van Leysstraat en Kipdorpvest, naar een ontwerp door Frans Van Dijk uit 1899. Gelijktijdig opgetrokken met het pendant op de zuidelijke hoek door Ernest Dieltiëns, in opdracht van de Stad Antwerpen.


Handelspand in neobarokstijl

Kipdorpvest 32-34, Leysstraat 30-32 (Antwerpen)
Monumentaal handelspand in neobarokstijl op de zuidelijke hoek van Leysstraat en Kipdorpvest, naar een ontwerp van Ernest Dieltiëns. Gelijktijdig opgetrokken met het pendant op de noordelijke hoek, het Grand Hôtel Métropole ontworpen door Frans Van Dijk in 1899, in opdracht van de Stad Antwerpen.


Jan Breydel

Leysstraat 8 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht de heer of mevrouw Em. Boeckx, naar een ontwerp door de architect Louis Gife uit 1898, in de gevel gedateerd 1899.


La Métropole

Leysstraat 19 (Antwerpen)
Kantoorgebouw en meergezinswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de Société Nouvelle du Centre d’Anvers, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1901. Het pand huisvestte de kantoren van de katholieke, Franstalige krant “La Métropole”, waarvan het eerste nummer op 27 juni 1894 verscheen.


Winkelhuis in eclectische stijl

Leysstraat 17 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van Eugène Dierckx-Huijsmans, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1899.


Winkelhuis in eclectische stijl

Leysstraat 23-25 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Louis Heye-Hammers, naar een ontwerp door de architect Louis Hamaide uit 1899. Het beeldhouwwerk werd uitgevoerd door Josuë Dupon.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Leysstraat 7 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1898. Het gebouw maakt deel uit van een geheel van drie panden met gemengde functie, dat door de Stad Antwerpen werd opgetrokken als aanzet tot de bebouwing van de nieuw aangelegde Leysstraat.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Leysstraat 6 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de heer P. Willems, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1900.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Leysstraat 10 (Antwerpen)
Winkelhuis met halsgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van Jos. Servais, naar een ontwerp door de architect Emile Thielens uit 1899.


Woon- en handelspand in beaux-artsstijl

Jezusstraat 2-6, Leysstraat 1-5 (Antwerpen)
Woon- en handelspand in beaux-artsstijl op de hoek van Leysstraat en Jezusstraat, gebouwd naar een ontwerp door de architect Walter Van Kuyck uit 1906. Opdrachtgevers waren de diamantair Louis Coetermans en diens schoonbroer en rechterhand Edmond Michaux.


Woon- en handelspand in eclectische stijl

Leysstraat 2-4 (Antwerpen)
Woon- en handelspand in eclectische stijl op de hoek van Leysstraat en Otto Veniusstraat, voor eigen rekening gebouwd door de architect Guillaume Van Oenen, naar een ontwerp uit 1903, in de gevel gedateerd 1904.