Hospitaal De Wandeling

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Bilzen
Straat Hospitaalstraat
Locatie Hospitaalstraat 15A, Bilzen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bilzen (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventaris tuinen en parken van Hoeselt en Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 01-01-2008).
  • Inventarisatie Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hospitaal De Wandeling

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hospitaal De Wandeling met omheiningsmuur

Deze bescherming is geldig sinds 27-04-2001.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hospitaal De Wandeling: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 27-04-2001.

Beschrijving

Oude gedeelten van het hospitaal. De oorspronkelijke vleugel van het hospitaal werd in 1880 opgericht aan de toen nog schaars bebouwde weg, die circulair ten noorden, westen en zuidwesten buiten de omwalling liep. Onbebouwd tot vóór het midden van de 19de eeuw.

Symmetrisch geconcipieerd gebouw van twee bouwlagen in eclectische stijl, de gevel aan straatzijde (elf traveeën met middenrisaliet) geflankeerd door twee dwarse vleugels, aan straatzijde opgevat als hoekrisalieten; achteraan U-vormig geheel met centrale kapel, die uitspringt in de achtergevel in dezelfde as als het middenrisaliet. Aan weerszijde van de kapel bevinden zich twee minder ver uitspringende uitbouwsels. Dit symmetrisch plan wordt thans verstoord door een aantal recente bijgebouwen. Sober bakstenen gebouw onder zadel- en schilddaken (mechanische pannen), de lijstgevels voorzien van rondboogvormige benedenvensters met hardstenen sluitsteen, en getoogde bovenvensters; beide zijn voorzien van een bakstenen druiplijst en roedeverdeling. Hardstenen en bakstenen panelen onder de kroonlijst en op de borstwering der tweede bouwlagen.

Het middenrisaliet is opgevat als kapelgevel, bekroond met een driehoekig fronton en voorzien van baksteenlisenen en een rondboogportaal in hardstenen omlijsting. Een gevelsteen naast de deur vermeld: 1re PIERRE/1880, een andere gevelsteen draagt het opschrift: P.J.E. LAMBRECHTS/ STICHTER. De kapel is voorzien van bakstenen rondboogvensters en steunberen aan de twee rechte koortraveeën en de driezijdige koorsluiting.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Aanvullende informatie

Het complex kreeg zijn naam van de stichter, notaris Pierre Joseph Ernest Lambrechts (1798-1876), die 30.000 fr.

De gevels zijn van de straat gescheiden door een smalle voortuin met een meterslang hek van 14 traveeën langs de Hospitaalstraat en 7 traveeën langs de Sint-Martinusstraat. Het poorthek op de hoek is verdwenen. Het hek is een eenvoudig spijlenhek met dubbele onder- en bovenregel gevuld met ringen; per travee zijn enkele spijlen telkens bovenaan onderling verbonden door rondboogjes. Het hek staat op een lage muur en de traveeën worden aangegeven door hekpijlers met een deksteen van blauwe steen.

De rondboogvormige toegangsdeur wordt geflankeerd door twee sokkels met siervazen van blauwe hardsteen.

  • DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M. 2008: Inventaris van historische tuinen en parken in Bilzen, onuitgegeven tekst, Agentschap Onroerend Erfgoed.

Michiels, Marijke (28-03-2018 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bilzen

Bilzen (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.