Parochiekerk Sint-Laurentius

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Westende
Straat Westendelaan
Locatie Westendelaan zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Laurentius

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Noord-zuid-georiënteerde kerk te midden van grastuin, voorheen kerkhof, zie twee bewaarde grafmonumenten ten westen; bereikbaar via geasfalteerd pad; omlopende bakstenen stoep. Aan de straatzijde, laag muurtje onder ezelsrug, met twee bakstenen pilasters. Voorliggend oorlogsmonument ter nagedachtenis van de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Calvarie ten zuidoosten.

Bedehuis in neogotische stijl, naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende) van 1920, heropgebouwd in 1922. De plattegrond ontvouwt een voorgeplaatste zuidtoren; een driebeukig schip van zes traveeën, een pseudo-transept, een koor van één travee met vlakke sluiting; één westelijke sacristie; ter hoogte van de tweede travee: een oostelijke doopkapel en een westelijk inkomportaal.

Gele baksteenbouw, leien zadeldaken.

Zuidtoren van vier geledingen, gescheiden door middel van omlopende kordons; bekronende leien spits; traptorentje ten westen; op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen. Sokkel met spitsbogig, geprofileerd portaal onder druiplijstje waarboven geledingen met resp. twee gekoppelde spitsboogvensters en drie spitsboogcasementen; bovenste geleding met twee gekoppelde spitsbogige galmgaten waarboven blinde oculi en vier maal uurwerk. Vlakke borstwering met bekronende hoektorentjes.

Oostelijke en westelijke gevels: geritmeerd door steunberen met versnijdingen, uitlopend op pinakels; gekoppelde spitsboogvensters onder doorlopend druiplijstje; tuitgevels met overhoeks topstuk ter hoogte van het pseudo-transept. Noordelijke en zuidelijke gevels: tuitgevels met aandaken; overhoekse steunberen, uitlopend op torentje; gekoppelde spitsboogvensters waarboven oculus en kruisvormig casement. Westportaal onder zadeldak; tuitgevel waarin tudorboogvormige poort waarboven spitsboognis met Heilig-Hartbeeld.

Interieur: onbepleisterde hallekerk, geritmeerd door spitsboogvormige scheibogen op ronde zuilen met achtzijdige sokkel. Houten spitstongewelven, voorzien van trekhaken. Vlak overzolderde westtoren.

Mobilair: neogotisch onder meer preekstoel, doopvont, kerkmeesterstoel en zijaltaren naar ontwerp van architecten Pil & Carbon (Oostende) uit 1924.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Dienst Verwoeste Gebouwen, nrs. 12.389 en 12.390.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Aanvullende informatie

De kerk is gerestaureerd en de straat en de zone tussen de straat en de kerk werden heraangelegd. De calvarie is weggenomen.

  • Informatie verstrekt door Monumentenwacht West-Vlaanderen.

Driessen, Caroline (14-08-2018 )

Relaties

maakt deel uit van Westendelaan (Westende)

Westendelaan (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.