erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Laurentius

bouwkundig element
ID
55120
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55120

Juridische gevolgen

Beschrijving

Noord-zuid-georiënteerde kerk te midden van grastuin, voorheen kerkhof, zie twee bewaarde grafmonumenten ten westen; bereikbaar via geasfalteerd pad; omlopende bakstenen stoep. Aan de straatzijde, laag muurtje onder ezelsrug, met twee bakstenen pilasters. Voorliggend oorlogsmonument ter nagedachtenis van de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Calvarie ten zuidoosten.

Bedehuis in neogotische stijl, naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende) van 1920, heropgebouwd in 1922. De plattegrond ontvouwt een voorgeplaatste zuidtoren; een driebeukig schip van zes traveeën, een pseudo-transept, een koor van één travee met vlakke sluiting; één westelijke sacristie; ter hoogte van de tweede travee: een oostelijke doopkapel en een westelijk inkomportaal.

Gele baksteenbouw, leien zadeldaken.

Zuidtoren van vier geledingen, gescheiden door middel van omlopende kordons; bekronende leien spits; traptorentje ten westen; op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen. Sokkel met spitsbogig, geprofileerd portaal onder druiplijstje waarboven geledingen met respectievelijk twee gekoppelde spitsboogvensters en drie spitsboogcasementen; bovenste geleding met twee gekoppelde spitsbogige galmgaten waarboven blinde oculi en vier maal uurwerk. Vlakke borstwering met bekronende hoektorentjes.

Oostelijke en westelijke gevels: geritmeerd door steunberen met versnijdingen, uitlopend op pinakels; gekoppelde spitsboogvensters onder doorlopend druiplijstje; tuitgevels met overhoeks topstuk ter hoogte van het pseudo-transept. Noordelijke en zuidelijke gevels: tuitgevels met aandaken; overhoekse steunberen, uitlopend op torentje; gekoppelde spitsboogvensters waarboven oculus en kruisvormig casement. Westportaal onder zadeldak; tuitgevel waarin tudorboogvormige poort waarboven spitsboognis met Heilig-Hartbeeld.

Interieur

Onbepleisterde hallenkerk, geritmeerd door spitsboogvormige scheibogen op ronde zuilen met achtzijdige sokkel. Houten spitstongewelven, voorzien van trekhaken. Vlak overzolderde westtoren.

Mobilair

neogotisch onder meer preekstoel, doopvont, kerkmeesterstoel en zijaltaren naar ontwerp van architecten Pil & Carbon (Oostende) uit 1924.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Dienst Verwoeste Gebouwen, nummers 12.389 en 12.390.

Bron: HUYS M., KERRINCKX H. & VANNESTE P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De kerk is gerestaureerd en de straat en de zone tussen de straat en de kerk werden heraangelegd. De calvarie is weggenomen.

  • Informatie verstrekt door Monumentenwacht West-Vlaanderen.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Sint-Laurentius [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55120 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.