Sint-Theresiakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Westende
Straat Badenlaan
Locatie Badenlaan zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Theresiakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Westende-Bad

Deze bescherming is geldig sinds 17-04-1996.

Beschrijving

Sint-Theresiakapel, opgenomen in het beschermd dorpsgezicht Westende-Bad (M.B. 17.04.1996). Neoromaans getint oostwest georiënteerd kerkje in omringend plantsoen. In 1930 heropgebouwd ter vervanging van een iets verderop gelegen kapel van 1912; in opdracht van de promotiemaatschappij van Westende en naar ontwerp van architect Victors Rubbers (Brussel). In de jaren 1950, verlenging van de kerk naar ontwerp van architect H. Dinnewet (Oostende).

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatst driebeukig atrium als portaal; eenbeukig schip van drie traveeën; rond traptorentje ter hoogte van de eerste travee; een pseudotransept met rechte sluiting; een koor van één rechte travee en ovale apsis; links bij het koor aansluitende zijkapel met halfronde apsis. Ten noorden sacristie. Gele baksteenbouw, gebruik van arduin voor de bossageplint, kraagstenen en aandaken. Leien zadeldaken, sacristie onder schilddak. Voorgeplaatst driebeukig atrium onder zadeldaken, overkragend op sierlijk uitgewerkte korbelen. Rondbogige portalen op kandelaberzuilen van similisteen, kapiteel met leeuwenkoppen. Overwelving van het atrium door middel van Boheemse kappen. Oostgevel als tuitgevel met bekronend kruis, opengewerkt door middel van roosvenster. Ritmering van het schip door middel van schuin oplopende steunberen, rondboogfries en gekoppelde rondboogvenstertjes op afzaat. Transeptsluitingen oplopend in puntgevel, drie rondboogvenstertjes met bekronende oculus, verdiept in rondboognis.

Witbeschilderd bepleisterd interieur. Overwelving door middel van tongewelven. Ritmering van het schip door middel van gordelbogen op consoles en kroonlijst op klossen. Moderne glasramen uit de jaren 1960, in het linker pseudotransept met afbeeldingen van Ste.-Henriëtte, Ste.-Martha en Ste.-Mathilde; gesigneerd Cor Westerduin (Scheveningen/ Oostende), inscriptie "DON DE LA FAMILLE CLAEYSSENS A.D. 1962".

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 726 (dorpsgezicht).
  • Gemeentearchief Middelkerke, Bouwdossiers, WL 512, 1952 en WL 522, 1959.
  • CONSTANDT M., Het toeristisch verhaal van Westende en Lombardsijde, Middelkerke, 1988, p. 59.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Nieuwpoort, p. 24.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Badenlaan

Badenlaan (Middelkerke)

maakt deel uit van Dorpskom Westende-Bad

Badenlaan, Cottagelaan, Duinenlaan, Henri Jasparlaan, Kursaallaan, Portiekenlaan (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.