Schuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Houtave
Straat Kerkhofstraat
Locatie Kerkhofstraat 13, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schuur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Houtave

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Typologieschuren
Dateringderde kwart 19de eeuw

Beschrijving

Huidige taverne zogenaamd "'t Muzikantje", 19de-eeuwse voormalige schuur als uitbreiding van de naastgelegen 18de-eeuwse hoeve, zoals gedateerd in westelijke zijpuntgevel "1872". Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993. Samen met de herberg "Drie Koningen" op de hoek met de Zakstraat (nummer 17) en de naastgelegen voormalige hoeve en smidse (nummer 15) in de 19de eeuw uitgebaat als één grote afspanning.

Voormalig schuurgebouw (dwarsschuur) onder zadeldak (nok evenwijdig met straat, Vlaamse pannen); twee dichtgemetselde linkertraveeën horen thans bij nummer 15. Witgeschilderde baksteenbouw op zwart gecementeerde plint onder geajoureerde houten gootlijst; muurankers. Rechthoekige muuropeningen met afgeronde hoeken onder strek; vernieuwd houtwerk (T-ramen). Betegelde onderdorpels. Voormalige korfboogvormige poortopening waarin huidige nieuwe deels beglaasde inkom. Radvormig uilengat in westelijke zijpuntgevel waarboven hoefijzervormig bakstenen lijstje. Aan westzijde hoge bakstenen muur en lage aanbouw onder pannen lessenaarsdak met gelijkaardige houten gootlijst.

  • Monument en Tijd, Brochure Open Monumentendag 10/09/2000, Zuienkerke, 2000, p. 10.
  • Symbolen, Brochure Open Monumentendag 08/09/2002, Zuienkerke, 2002, p. 19.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Houtave

Kapellestraat, Kerkebilk, Kerkhofstraat, Oostendse Steenweg, Oosternieuwweg Zuid, Pastoriestraat, Westernieuwweg...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkhofstraat

Kerkhofstraat (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.