Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Houtave

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-01-1993 tot heden

ID: 13942   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13942

Beschrijving

De dorpskom van Houtave is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en sociaal-culturele waarde van de dorpskom Houtave, samen met de dorpskommen van Zuienkerke, Nieuwmunster en Meetkerke, als volgt: “De waarde van deze dorpen ligt vervat in volgende elementen: De dorpsbebouwing met de kerk en een nabijgelegen historische hoeve als de oudste en meest bepalende elementen; De dorpsaanleg in oorsprong bepaald door de eigenheid van de polder: hoge kreekruggen, lager gelegen natte gronden en vlieten; Houtave en Meetkerke bewaren alsnog een kernstructuur. Zuienkerke en Nieuwmunster hebben een langgestrekte aanleg; Alle hogervermelde polderdorpen liggen in een bloot landschap doorsneden door vlieten en dijken. Hun ligging in het vlakke, uitgestrekte polderlandschap maakt ze kwetsbaar. De woonuitbreidingsgebieden voorzien in het gewestplan Brugge-Oostkust houden rekening met deze gegevenheid. In de dorpskernen van Zuienkerke en Nieuwmunster bleef deze openheid in de richting van de zee, tot aan het kerkkoor gevrijwaard.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000563, Dorpskommen Zuienkerke, Meetekerke, Houtave, Nieuwmunster (S.N., 1989).


Waarden

De dorpskom van Houtave is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu sociaal-historische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Houtave

Kapellestraat, Kerkebilk, Kerkhofstraat, Oostendse Steenweg, Oosternieuwweg Zuid, Pastoriestraat, Westernieuwweg Zuid, Zakstraat (Zuienkerke)
De historische dorpskern van Houtave bevindt zich ten zuiden van de Oosternieuwweg Zuid. Centraal ligt de Sint-Bavo en Machutuskerk met omringend, omhaagd kerkhof. De kerk wordt omgeven door de Pastoriestraat, ten oosten, noorden en westen en de Kerkhofstraat ten zuiden.


Is de omvattende bescherming van

19de-eeuws burgerhuis

Kapellestraat 36 (Zuienkerke)
19de-eeuws burgerhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


19de-eeuws burgerhuis

Kerkhofstraat 2 (Zuienkerke)
19de-eeuwse burgerwoning met oudere kern van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen). Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


19de-eeuws schoolcomplex met hoofdgebouw

Kerkhofstraat 23-25 (Zuienkerke)
Voormalig 19de-eeuws schoolcomplex met hoofdgebouw gedateerd "ANNO 1896" boven inkom (nummer 23), opgetrokken door de Zusters van de Heilige Vincentius van Lendelede. Wordt in de loop van de 20ste eeuw uitgebreid met bijgebouwen aan noord- en zuidzijde.


19de-eeuwse stadswoning

Kerkhofstraat 10 (Zuienkerke)
19de-eeuws half vrijstaand breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), thans café "In de Welkom". Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Boerenhuis

Kerkhofstraat 19 (Zuienkerke)
Half vrijstaand voormalig boerenhuis gelegen in een knik van de straat, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.


Gemeentehuis van Houtave

Kerkhofstraat 12 (Zuienkerke)
Voormalig gemeentehuis van Houtave, thans restaurant en kunstencentrum zogenaamd "De Roeschaert". Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993. Grenst aan de zuidzijde van het ommuurd kerkhof rond de dorpskerk.


Half vrijstaande dorpswoning

Kapellestraat 32 (Zuienkerke)
Half vrijstaand breedhuis uit eind 19de-begin 20ste eeuw. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Half vrijstaande dorpswoning

Zakstraat 1 (Zuienkerke)
Half vrijstaande dorpswoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); links geïncorporeerd stalletje.


Herberg Drie Koningen

Kerkhofstraat 17 (Zuienkerke)
Herberg zogenaamd "Drie Koningen", voorheen samen met de nabijgelegen hoeve en smidse (nummer 15) een geheel dat in de 19de eeuw lange tijd als één grote afspanning wordt uitgebaat.


Historische hoeve Vijverhof

Westernieuwweg Zuid 14 (Zuienkerke)
Historische omwalde hoeve zogenaamd "Vijverhof", ook gekend als "Waterhof" of "Tempeliershof", gelegen ten noordwesten van de historische dorpskom. Opgenomen in het dorpsgezicht beschermd bij M.B. van 19/01/1993. Hoeve in oorsprong bestaande uit een deels omwald opper- en neerhof, met zichtbaar bewaard gebleven structuur.


Hoekhuis

Kerkhofstraat 19 (Zuienkerke)
Hoekhuis, voormalig boerenhuis in kern opklimmend tot de 18de eeuw, zoals aangeduid op Ferrariskaart (1770-1778). Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Hoekhuis

Pastoriestraat 1 (Zuienkerke)
Hoekhuis vermoedelijk met 18de-eeuwse kern. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Hoeve met smidse

Kerkhofstraat 15 (Zuienkerke)
Huidig restaurant zogenaamd "Travalie", voorheen deel van de 18de-eeuwse hoeve met smidse. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Mariagrot

Kerkhofstraat zonder nummer (Zuienkerke)
Half vrijstaande Mariagrot gebouwd circa 1850 door de dorpsbewoners van Houtave.


Omwalde en ommuurde pastorie

Pastoriestraat 11 (Zuienkerke)
Omwalde en ommuurde 18de-eeuwse pastorie in tuin gelegen aan het oostelijk uiteinde van de Pastoriestraat, achter de Sint-Bavo en Machutuskerk. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993. De pastorie is reeds aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778) met vierkante omwalling.


Parochiekerk Sint-Bavo en Machutus

Pastoriestraat 12 (Zuienkerke)
Gelegen in dorpsgezicht en beschermd als monument bij M.B. van 19.01.1993.


Schoolgebouw en onderwijzerswoning

Pastoriestraat 4 (Zuienkerke)
Voormalig schoolgebouw met onderwijzerswoning in neotraditionele bak- en zandsteenstijl, opgetrokken in 1951, zie datering in gevelsteen boven ingang, thans gekend als trefpunt "De Maere". Opgetrokken door architect Maurice Haeghebaert (De Haan) en uitgevoerd onder aannemer Ghaesaert (Zedelgem), zie plint van voormalige onderwijzerswoning.


Schuur

Kerkhofstraat 13 (Zuienkerke)
Huidige taverne zogenaamd "'t Muzikantje", 19de-eeuwse voormalige schuur als uitbreiding van de naastgelegen 18de-eeuwse hoeve, gedateerd in westelijke zijpuntgevel "1872". Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Sint-Antoniuskapel of schaperskapel

Kapellestraat zonder nummer (Zuienkerke)
Sint-Antoniuskapel of schaperskapel, gelegen op de noordoostelijke hoek van de Kapellestraat en de Westernieuwweg-Zuid. Referentiepunt in het open landschap versterkt door dikke knotwilg achter de kapel.