Hoeve met smidse

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Houtave
Straat Kerkhofstraat
Locatie Kerkhofstraat 15, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met smidse

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Houtave

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huidig restaurant zogenaamd "Travalie", voorheen deel van de 18de-eeuwse hoeve met smidse. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993. In 1785 wordt de herberg "Drie Koningen" op de hoek met de Zakstraat (nummer 17) aan de westzijde langsheen de straat uitgebreid met stallingen en een hoeve, in de 19de eeuw uitgebaat als één grote afspanning. In 1863 wordt een deel ingericht als smidse. In 1980 gerenoveerd en omgevormd tot huidige horecagelegenheid. Voormalige hoeve van het langgeveltype bestaande uit boerenhuis met geïncorporeerde stal en smidse. Gecementeerde en beschilderde baksteenbouw onder zadeldak (nok evenwijdig met straat, Vlaamse pannen); klimmend dakvenster. Muurankers. Segmentboogvormige muuropeningen onder strek en klein halfcirkelvormig venstertje in linkertravee; vernieuwd houtwerk met kleine roedeverdeling. Betegelde onderdorpels. Nieuwe driedelige inkom onder houten luifel (leien).

  • Monument en Tijd, Brochure Open Monumentendag 10/09/2000, Zuienkerke, 2000, p. 10.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Houtave

Kapellestraat, Kerkebilk, Kerkhofstraat, Oostendse Steenweg, Oosternieuwweg Zuid, Pastoriestraat, Westernieuwweg...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkhofstraat

Kerkhofstraat (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.