19de-eeuws schoolcomplex met hoofdgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Houtave
Straat Kerkhofstraat
Locatie Kerkhofstraat 23-25, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 19de-eeuws schoolcomplex met hoofdgebouw gedateerd "ANNO 1896"

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Houtave

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig 19de-eeuws schoolcomplex met hoofdgebouw gedateerd "ANNO 1896" boven inkom (nummer 23), opgetrokken door de zusters van de Heilige Vincentius van Lendelede. Wordt in de loop van de 20ste eeuw uitgebreid met bijgebouwen aan noord- en zuidzijde. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993. Thans leegstaand.

Nummer 23. Hoofdgebouw opgetrokken in neoclassicistische stijl. Dubbelhuis van twee bouwlagen met kelderverdieping onder zadeldak (nok evenwijdig met straat, mechanische pannen). Sierlijk opengewerkt klokkenstoeltje met klok. Gecementeerde en van schijnvoegen voorziene lijstgevel; nieuwe kroonlijst (PVC); vlak gecementeerde onderbouw en doorlopende dorpels. Segmentboogvormige muuropeningen onder strek met versierde sluitstenen, op bovenverdieping voorzien van sierlijst. Behouden houtwerk. Segmentbogige deuropening waarboven lege beeldnis en kruis. Deels beglaasde deur met bovenlicht waarin glas in lood. Toegangstrap van twee arduinen treden. Voetenschraper.

Aan zuid- en noordzijde bijgebouwen opgetrokken in 1956 ter uitbreiding van de school. Aan noordzijde lange vleugel met klaslokalen, baksteenbouw van negen traveeën en een bouwlaag onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat). Licht getoogde muuropeningen waarin schrijnwerk met grote roedeverdeling. Haaks erop aansluitend witgeschilderde bakstenen bijgebouwen met zwartgeschilderde plint onder gekoppelde pannen zadeldaken (nok evenwijdig aan straat). Aan zuidzijde bakstenen bijgebouwtje (nummer 25) van een bouwlaag onder schilddak (nok evenwijdig met straat, mechanische pannen). Vier kleine rondboogvenstertjes waarin glas in lood. Gebruik van natuursteen voor onder meer omlijstingen, afzaten en rondboognisje boven deur.

  • Monument en Tijd, Brochure Open Monumentendag 10/09/2000, Zuienkerke, 2000, p. 10.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Houtave

Kapellestraat, Kerkebilk, Kerkhofstraat, Oostendse Steenweg, Oosternieuwweg Zuid, Pastoriestraat, Westernieuwweg...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkhofstraat

Kerkhofstraat (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.