Saint George Anglican Church

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat Zoutelaan
Locatie Zoutelaan 77, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Saint George Anglican Church

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zoutelaan nr. 77/ Nieuwpoortstraat/ Franspad. Z.g. "St. George Anglican Church", kerkje met neogotische inslag van 1911 naar ontwerp van architect Dugardyn en uitgevoerd door aannemer C. Deckers (Knokke). Wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers aangewend als paardenstal. Erna ook nog een tijdje als stalling gebruikt door het Belgisch leger. In 1926 wordt een galerij bijgebouwd ter ondersteuning van de middenbeuk en komt er een typisch gekanteeld torentje bij naar ontwerp van architect A. Dugardyn. In 1928 huidig -definitief- uitzicht na het optrekken van een altaargedeelte en een dienstzaaltje. De glasramen werden bekostigd met een geldinzameling in Engeland n.a.v. "St. George Day", dit is de aanval op Zeebrugge in 1918. De kerk wordt ernstig beschadigd bij een bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog; in 1953 volgt de grondige restauratie en heropening. Opgetrokken in verankerde baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor o.m. aandaken, onderdorpels en topstukken. Typerend gebruik van o.m. muurvlechtingen, steunberen, spitsboogvensters, oculi. Geheel opgetrokken in een klein grasveldje ommuurd door een laag bakstenen muurtje.

ARCHIEF COMPAGNIE HET ZOUTE KNOKKE-HEIST, Dossier 35.

Engelse kerk van het Zoute, in Cnoc is ier, 19, 1982, p. 89.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zoutelaan (Knokke - Het Zoute)

Zoutelaan (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.