erfgoedobject

Burgerhuis in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID: 6702   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6702

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis in art-nouveaustijl
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Marbaixstraat
    Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003

Beschrijving

Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de heer K. Cornelissen, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1910. Het gevelontwerp wijkt in de detailuitvoering af van het uitgevoerde schema. De Weerdt realiseerde alleen al in de De Marbaixstraat vermoedelijk zestien individuele bouwprojecten, waarvan drie voor eigen rekening, goed voor in totaal vierentwintig panden. In hetzelfde bouwblok leverde hij ook meerdere ontwerpen voor percelen aan de Lange Lobroekstraat.

De woning Cornelissen is representatief voor het oeuvre van Jacques De Weerdt uit de periode vanaf omstreeks 1905 tot aan de Eerste Wereldoorlog. In nauwelijks tien jaar tijd realiseerde de architect alleen al op het toenmalige grondgebied van de stad Antwerpen meer dan honderd panden, overwegend in art-nouveau- of neorococostijl, vaak van eenzelfde standaardtype. Deze architectuur is herkenbaar aan de voorkeur voor natuursteen als parement, de vloeiende lijnvoering, de plastische volumetrie en het sierlijke smeedijzer in zweepslagstijl. Begonnen als tekenaar in dienst van de Belgische Spoorwegen vóór de eeuwwisseling, liep zijn carrière tijdens de minder productieve jaren 1920 ten einde.

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, geaccentueerd door wit en bruin geglazuurde baksteen voor speklagen en ontlastingsbogen. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de bewerkte plint en de lekdrempels, van witte natuursteen (beschilderd) voor de puilijst, het balkon en de balustraden. Eerder klassiek van opzet, berust het art-nouveau-karakter in hoofdzaak op het polychrome materiaalgebruik opgehoogd met mozaïeken en de lijnvoering van het schrijnwerk De opstand beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema met de klemtoon op de middenas, die op de bel-etage wordt gemarkeerd door een balkon met bewerkte voluutconsoles, postamenten en een mozaïekpaneel in de borstwering. Registers van getoogde deur- en vensteropeningen met individuele lekdrempels, op de bel-etage geaccentueerd door een balustrade. De polychrome mozaïekpanelen die het balkon de borstweringen en boogvelden van de tweede verdieping markeren, hebben als motief een krans en guirlandes met strikken gevat binnen een omlijsting, uitgevoerd in tinten blauw, geel, paars en wit. Een houten kroonlijst op modillons en gekoppelde, uitgelengde consoles vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk is integraal bewaard, de inkomdeur met paneel- en siersmeedwerk, de vensters met typische roeden gevat in een ovaal of cirkelpatroon; smeedijzeren keldertralies.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht de begane grond, in de achterbouw geflankeerd door de keuken annex pomphuis en wc. De eerste verdieping omvat drie kamers en de tweede verdieping twee kamers met een wc op het terras boven de achterbouw. Onder het dak drie mansardes.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1910#1693.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6702 (Geraadpleegd op 06-08-2020)