erfgoedobject

Winkelhuis in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID: 6708   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6708

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Winkelhuis in art-nouveaustijl
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Marbaixstraat
    Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003

Beschrijving

Winkelhuis in art-nouveaustijl voor eigen rekening gebouwd door de architect Jacques De Weerdt, naar een ontwerp uit 1910, uitgevoerd in 1911. Tot hetzelfde vastgoedproject behoren het aanpalende café op de hoek van De Marbaixstraat en Lange Lobroekstraat en de gekoppelde meergezinswoningen De Marbaixstraat 8-10. De Weerdt realiseerde alleen al in de De Marbaixstraat vermoedelijk zestien individuele bouwprojecten, waarvan drie voor eigen rekening, goed voor in totaal vierentwintig panden. In hetzelfde bouwblok leverde hij ook meerdere ontwerpen voor percelen aan de Lange Lobroekstraat.

Het vastgoedproject is representatief voor het oeuvre van Jacques De Weerdt uit de periode vanaf omstreeks 1905 tot aan de Eerste Wereldoorlog. In nauwelijks tien jaar tijd realiseerde de architect alleen al op het toenmalige grondgebied van de stad Antwerpen meer dan honderd panden, overwegend in art-nouveau- of neorococostijl, vaak van eenzelfde standaardtype. Deze architectuur is herkenbaar aan de voorkeur voor natuursteen als parement, de vloeiende lijnvoering, de plastische volumetrie en het sierlijke smeedijzer in zweepslagstijl. Begonnen als tekenaar in dienst van de Belgische Spoorwegen vóór de eeuwwisseling, liep zijn carrière tijdens de minder productieve jaren 1920 ten einde.

Rijwoning van één travee en drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde (leien). De afgetopte tuitgevel onderscheidt zich door een parement uit witte natuursteen, op een bewerkte plint uit blauwe hardsteen. Axiaal van opzet wordt de bovenbouw in een opgaande beweging bepaald door een korfboogdrielicht, een gebogen balkon met smeedijzeren borstwering waarvan de consoles en postamenten uit het muurwerk vloeien, en een breed korfboogvenster. De penanten dragen vervlochten lijstwerk met medaillons aan de basis en op top, die het verticale streven versterken. Gemarkeerd door bewerkte postamenten en oorspronkelijk bekroond door een topstuk, wordt de geveltop geopend door een rondboogtweelicht. Het art-nouveau-karakter berust verder op de profilering, lijnvoering en vormgeving van de waterlijsten, sluitstenen, vensterposten en gebogen lekdrempels met spuwers. Van de houten winkelpui, oorspronkelijk met zijportaal, pilasters, typische roeden in de deur en bovenlichten, rest enkel de plint.

Volgens de bouwplannen bestaat de begane grond uit de winkel met achterkamer en keuken. Ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal, omvatten de huurkwartieren twee kamers en een keuken op de eerste verdieping, en twee kamers op de tweede verdieping; de bovenste verdieping bestaat uit drie mansardekamers.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1910#2209.
  • VANHOVE B. 1978: De art-nouveau-architectuur in het Antwerpse: een doorsnede, onuitgegeven verhandeling Rijksuniversiteit Gent, 93-94.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis in art-nouveaustijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6708 (Geraadpleegd op 06-08-2020)