erfgoedobject

Ensemble van twee winkelhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID: 6905   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6905

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit ensemble van twee neo-Vlaamserenaissance-woningen is de opvallendste bebouwing in de straat. De woon- en winkelpanden werden samen met een achterliggend magazijn gebouwd rond 1898 in opdracht van F. Heymans naar ontwerp van Alphonse Van der Gucht.

Het grote complex, bestaande uit twee bouwlagen en zes traveeën onder steil zadeldak met nok parallel met de straat, heeft een rijkelijk versierd parement. De begane grond, met op nummer 29 oorspronkelijk een winkelpui, en op nummer 31 een rondbogige inrijpoort en korfbogige voordeur, is bekleed met hardsteen. De verdiepingen hebben een rood bakstenen parement met hardstenen onder- en bovendorpels aan de vensteropeningen. De hardstenen kozijnen, de negkettingen, de steigergaten en de overhoekse topstukken en bolornamenten op het hoger opgaande dakvenster, zijn typische elementen uit de neo-Vlaamse renaissance.

De gevel draagt opvallende ornamentiek in een aantal hardstenen velden. Boven poort en deur een bas-reliëf met bijen, adelaar en wimpel. Onder de dakvensters, twee reliëfs met een bijenkorf en het stadswapen van Antwerpen. De sluitsteen van de poort is versierd met een masker. Honing en bijen kunnen verwijzen naar de handel van François Edouard Heymans, die makelaar was in suiker en stichter van de "Comptoir Sucrier" in Antwerpen in 1908. Adriaensen meent echter dat bijenkorf en masker te maken hebben met de Latijns-Amerikaanse staat Minas Gerais waarvan het Commissariat Général in dit pand was gevestigd vanaf 1908. Op de verder zeer gedetailleerde geveltekening in het bouwdossiers zijn de velden voor ornamentiek slechts zeer schetsmatig ingevuld.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1898#238.
  • ADRIAENSEN P. 1998: Iconografie van de honingbij in de Lage Landen: bijenkunst en bijensymboliek in het straatbeeld en toegankelijke gebouwen, 98.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ensemble van twee winkelhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6905 (Geraadpleegd op 30-05-2020)