erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 70032   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70032

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo
    Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

* Hogebrugstraat nr. 15. Imposant burgerhuis uit het begin van de 19de eeuw, alsdusdanig reeds aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835). Rechts aansluitend, lage poorttravee (ca. 2000 vernieuwd parement en poort) onder zadeldak (Vlaamse pannen), achteruitspringend ten op zichte van de rooilijn waardoor de rechter zijgevel (muurvlechtingen) van het huis deels vrijstaat. Dubbelhuis van verankerde baksteenbouw met getoogde muuropeningen (vernieuwd houtwerk, bewaarde duikluimen). Natuurstenen trapje tussen postamenten. In de plint, kelderraampjes met mooie ijzeren roosters.

Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs : Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70032 (Geraadpleegd op 24-05-2019)