Boerenarbeidershuis met wegkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Noordschote
Straat Noordooststraat
Locatie Noordooststraat 6, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenarbeidershuis met wegkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Laag boerenarbeidershuis met geïncorporeerde staltraveeën, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Links van het huis, wegkapel, deeluitmakend van een reeks ommegangkapellen toegewijd aan de zeven smarten van Maria. Kapel op rechthoekige plattegrond, pannen zadeldak. Met schijnvoegen gecementeerd en gewit parement. Altaar met kader (Mariaal thema), afgescheiden door ijzeren hekwerk.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Aanvullende informatie

De vloer van Noordooststraat 9 werd oorspronkelijk geplaveid met een gegoten betonnen steen met de naam van de verbindingsgracht tussen de loopgraven, later als decoratie geplaatst nabij het huis. Het opschrift luidt "Boyau De La Ferme Craie Noordooststraat 9".

In de omgeving van Noordschote werden nog minimum 15 andere dergelijke gegoten betonnen stenen teruggevonden, rechthoekig, met in een vrij verzorgd lettertype verschillende namen van loopgrachten en verbindingsgangen gegraveerd.

Deze stenen zijn vermoedelijk door de militairen zelf gemaakt om wegwijs te geraken uit een wirwar van loopgraven en verbindingsgangen. Op een historische foto van juni 1917 zien we hoe deze stenen opgesteld konden zijn: verwerkt in een muur van zandzakjes.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoe

Mortier, Sophie (16-08-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordooststraat

Noordooststraat (Lo-Reninge)

is gerelateerd aan Ommegangkapel

Noordooststraat zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Ommegangkapel

Noordooststraat zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.