erfgoedobject

Hoeve en Mariakapelletje

bouwkundig element
ID
70220
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70220

Juridische gevolgen

Beschrijving

Sterk verbouwde achteringelegen hoeve (hoevegebouwen naar de Lovaart toe) met aan de erftoegang kapel (nr. + 42), hekpijlers en lindebomen. De site is reeds aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835), en mogelijk op de Ferrariskaart (1770-1778). Het 19de-eeuwse boerenhuis van twee bouwlagen onder zadeldak geeft het relatieve belang van de hoeve aan. De muuropeningen op de begane grond zijn aangepast. De nutsgebouwen ten noorden en ten zuiden van het erf zijn vervangen door recente loodsen.

Ca. 1872 wordt een lange erfoprit doorheen een voormalige boomgaard naar de huidige Pollinkhovestraat aangelegd. Bij die gelegenheid wordt aan de straat een kapelletje gebouwd, mogelijk worden dan ook de pijlers opgericht en de lindebomen geplant. De staat 223 geeft in 1872 als reden voor de mutatie 'nouvelle construction' aan, in de kantlijn is echter genoteerd 'plus de 8 ans', wat de bouw van het kapelletje mogelijk ca. 1864 situeert.

De bouw van dit type kapelletjes met Mariadevotie bij een erftoegang is typisch voor de tweede helft van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw: pas in 1854 werd door paus Pius IX het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afgekondigd. De verering van Maria van Lourdes gaat eveneens terug op de jaren 1850.

Beschrijving van de erftoegang.

De erftoegang, nog met gekasseide strook aan de straat, wordt geflankeerd door twee bakstenen hekpilasters en imposante lindebomen (Hollandse linde, vermoedelijk Tilia Vulgaris Hayne). De kapel op rechthoekig grondplan dateert van ca. 1864 of ca. 1872. Rode baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen). De straatgevel en de zijgevels zijn gecementeerd met schijnvoegen. De zijgevels zijn voorzien van ovale oculi. De voorgevel is uitgewerkt met aandak met ijzeren kruisbekroning en een korfboogpoortje tussen lisenen. Dieperin gelegen beschilderde vleugeldeur met ijzeren spijlen. Rondbogig bepleisterd gewelf. Eenvoudig altaar met heiligenbeelden onder meer beeld Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met Bernadette.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schets nr. 1872/2 en staat 223.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve en Mariakapelletje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70220 (Geraadpleegd op )