erfgoedobject

Gemeentehuis van Peutie

bouwkundig element
ID
70639
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70639

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Peutie
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Peutie
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis, van 1863, momenteel ingericht als politiebureau.

Historiek

Behalve de lokalen van het gemeentehuis was er oorspronkelijk ook een woning voor het schoolhoofd met aansluitend een klaslokaal, vandaar dat er op oude foto’s een dubbele deur te zien is. De plannen voor dit gemeentehuis annex school werden opgemaakt door Louis Spaak, provinciale architect van 1830 tot 1867; ze werden goedgekeurd door de gemeenteraad in 1855 en de grond werd in 1863 geschonken door de familie de Baudequin, zie gedenksteen rechts naast de deur. De nieuwe gebouwen werden op het kadaster geregistreerd in 1864.

In 1907 werd de speelplaats voltooid en aan de achterzijde van het gemeentehuis werden nieuwe klassen gebouwd naar ontwerp van architect Symons; in 1931 werd een volledig nieuwe vleugel van twee bouwlagen met zes klassen in gebruik genomen; deze uitbreiding werd ontworpen door Oscar Hallaux en op het kadaster geregistreerd in 1930; de klassen van 1907 werden verbouwd tot overdekte speelplaats, refter en turnzaal.

Begin jaren 1950 werd het schoolhuis verlaten en opgenomen in het gemeentehuis; de verbouwingswerken waarbij vermoedelijk de oorspronkelijk dubbele deur werd vervangen door de huidige en ook het interieur werd aangepast, werden goedgekeurd op 25 augustus 1953.

Beschrijving

Zoals gebruikelijk voor het oeuvre van L. Spaak gaat het hier om een neoclassicistisch geïnspireerd ensemble, gekenmerkt door een grote soberheid, eenvoud en symmetrie. Met uitzondering van de oorspronkelijk dubbele deur en het schrijnwerk, behield het gebouw trouwens zijn origineel uitzicht.

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak van mechanische pannen; het geheel is opgetrokken uit baksteen met decoratieve verwerking van arduin voor de waterlijsten, de tussenstijlen en de daklijst onder de houten kroonlijst op klossen. Aan de straatzijde heeft het pand een lijstgevel met licht verhoogde begane grond op een zandstenen plint met arduinen aflijning; voorts gemarkeerd door een centraal puntgevelrisaliet en licht uitspringende hoeklisenen met verdiepte schacht die bovenaan wordt afgelijnd door een rondboogfries.

De gekoppelde rechthoekige vensters onder een deels omlopende waterlijst met gestrekte uiteinden kregen nieuw schrijnwerk. Het middenrisaliet vertoont een naderhand aangepaste, brede rondboogdeur, ter vervanging van de twee oorspronkelijke rondboogdeuren, en gekoppelde rondboogvensters onder gebogen waterlijsten, oculus in de top. Rechts naast de deur gevelsteen met vermelding "TOT AENDENKEN/ DER EDELE EN MIL-/ -DADIGE FAMILIE/ DE BAUDEQUIN DE PEUTHY/ 1863". Met schijnvoegen gecementeerde rechterzijgevel.

Links aangebouwd en haaks op de straat ingeplant, lager schoolgebouw van één bouwlaag onder pannen schilddak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels en brede rechthoekige muuropeningen, zoals gebruikelijk voor het bekomen van een maximale lichtinval. Hierop aansluitend de klassenvleugel van 1931, twaalf traveeën en twee bouwlagen, met grote rechthoekige vensters voorzien van authentiek schrijnwerk; latere aanbouwsels.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Vilvoorde-Peutie 1864/5, 1930/15.
  • LAUWERS J. 1976: Peutie en zijn voormalig begijnhof van Steenvoort, Peutie-Tielt, 201-203 en 214-216.

Bron: KENNES H. met medewerking van STEYAERT R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Steyaert, Rita; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gemeentehuis van Peutie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70639 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.