erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Lambertus

bouwkundig element
ID: 7165   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7165

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenvoudige noordzuid-georiënteerde neogotische kruiskerk met basilicale opbouw van 1910-13 naar ontwerp van J. Evrard. Gelegen op hoek met Twee-Netenstraat.

Parochie gesticht in 1899 en voorzien van een kapel. Openbare aanbesteding voor huidige kerk op 7 juni 1910, voorlopige aanvaarding van de werken op 18 maart 1913. Beschadigd in 1940 en 1944, hersteld in 1950-51. Rechthoekige plattegrond; vierkante toren met rechthoekig portaal ten oosten en ten westen voormalige doopkapel met vijfzijdige sluiting. Driebeukig schip van vijf traveeën, niet uitspringend transept van één travee, koor met drie rechte traveeën en driezijdige sluiting, vierkante zijkoren. Nagenoeg rechthoekige bergplaatsen en sacristie. Bakstenen gebouw met decoratief gebruikte natuursteen; leien zadel- en lessenaarsdaken. Toren van vijf geledingen onder ingesnoerde naaldspits (leien). Hoeken en travee-indeling met eenvoudige versneden steunberen. Spitsboogvensters en -galmgaten in geprofileerde bakstenen omlijsting, afgeschuinde lekdrempels op kordons, aantal met waterlijst, neogotische traceringen. Korfboogdeur in spitsbogige omlijsting, timpaan met beeldhouwwerk.

Interieur

Witgeschilderd interieur met bakstenen gewelfkappen, natuurstenen zuilen, boogomlijstingen, kapitelen, ribben en schalken; gepolychromeerde kapitelen en ribaanzetten. Spitsbogige scheibogen op zuilen met bladwerkkapitelen. Kruisribgewelf op schalken met bladwerkkapitelen; fraaie figuratieve consoles bij zijbeuken, transept en zijkoren.

Mobilair

Beeld Heilige Dimphna (?), eik, uit de eerste helft van de 17de eeuw; gepolychromeerd beeld Job op de mesthoop uit de 17de eeuw; witstenen beelden door J. Gerrits van 1913; witstenen hoofdaltaar door J. Gerrits met geschilderd retabel door J. Anthony van 1912; kruisweg door A. Van Poeck op houten panelen, van 1915-21; zeven glasramen door M. De Groot van 1954-55.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Antwerpen, Kerken, St.-Lambertus, dossier 2, 3, 4, 5.
  • BAKELANTS I., De glasschilderkunst in België, negentiende en twintigste eeuw, Deel 1A, Deurne, 1983, p. 48-49.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Antwerpen I tot IV, Brussel, 1979, p. 66-67.

Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Lambertus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7165 (Geraadpleegd op 20-09-2019)