Persoon

Verstraete, Leonard

ID
12419
URI
https://id.erfgoed.net/personen/12419

Beschrijving

Leonard Verstraete was de grondlegger van het aannemersbedrijf Verstraete, gevestigd in Rumbeke. Hij leerde van jongs af het vak op de bouwwerven van zijn vader, Ignatius Verstraete (1802-1891). Tussen 1876 en 1880 volgde hij lessen ‘lijnteekenklas, bouwkunde, cijffer- en meetkunde, en eerste koers begrooting‘ aan de Stedelijke Academie in Roeselare. In 1883, na zijn legerdienst, werd hij volop actief als aannemer, en (ver)bouwde daarbij vanaf 1893 talrijke kerken, kloosters, scholen en huizen.

Vanaf 1903 werkten de vier zonen van Leonard mee in het bedrijf: Georges Verstraete (1888-1956), Michel Verstraete (1890-1947), August Verstraete (1891-1960) en Elie Verstraete (1899-1973). Na de Eerste Wereldoorlog was de firma gekend als L. Verstraete & Zonen, voor het het bouwen en restaureren van kerken, kloosters, scholen, zorginstellingen, fabrieken, en ook hoeven en huizen in het kader van de Wederopbouw.

Leonard Verstraete trok zich rond 1925 terug uit de dagelijkse leiding van het bedrijf, maar bleef de belangen van de bouwsector behartigen. In februari 1927 was hij een van de Roeselaarse bestuursleden bij de oprichting van de ‘Compensatiekas der Kristen Patroons van West-Vlaanderen’.

Leonard Verstraete werd ook aktief in de Rumbeekse politiek. In april 1921 werd hij voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid, en vanaf 1926 was hij schepen. Op 29 juli 1941 werd schepen Verstraete uit zijn ambt ontzet door de Duitse bezetter, maar werd na de bevrijding van Rumbeke opnieuw schepen. Op 3 januari 1946 overleed Leonard Verstraete in Rumbeke.

Auteurs: Spyckerelle, Jo; Spyckerelle, Luc
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Uitvoerder van

Brandweerarsenaal

Polenplein 15 (Roeselare)
Het "Arsenaal" werd in 1901-1903 gebouwd als brandweerkazerne naar ontwerp van stadsarchitect D. Denys-Carbonez, bijgestaan door zijn zoon Hilaire. In 1990 ingericht als Nationaal Wielermuseum.


Burgerhuis

Hoogstraat 37 (Roeselare)
Dubbelhuis als eigen woning gebouwd door de aannemer Leonard Verstraete in 1898; vier en vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Bakstenen lijstgevel met muurnis van gesinterde baksteen; geprofileerde kroonlijst. Rechthoekige benedenvensters met sierlijk uitgewerkte rolluikkasten.


Decanale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop

Portaelsplein (Vilvoorde)
Excentrisch gelegen en georiënteerde pseudo-basiliek in gotische stijl, opklimmend tot de veertiende eeuw.


Heilig Hartkerk

Brusselsesteenweg 85A (Wetteren)
Neogotische bakstenen kruisbasiliek met lage zijbeuken en hoge westtoren voor de zuidelijke zijbeuk. Ontwerp van architect Henri Geirnaert en bouw voltooid in 1910. De plattegrond ontvouwt een driebeukige schip van vijf traveeën met westtoren voor de zuidelijke zijbeuk, licht uitspringende transeptarmen en driebeukig koor van één travee, hoogkoor met vijfzijdige sluiting, sacristieën aangebouwd tegen zuidelijk transept en koor.


Hoekhuis

Kloosterstraat 4 (Roeselare)
Hoekhuis van 1914, naar ontwerp van architect Alfons Van Coillie. Vrijstaande woning met achterliggende tuin, aan de straat afgezet door bakstenen muur met rondboogfries; ijzeren toegangshek. Op de cottage-architectuur geïnspireerd dubbelhuis, zie pseudovakwerk, puntgevels en bow window op de begane grond.


Kasteeldomein van Laarne

Eekhoekstraat 1-7 (Laarne)
De kasteelsite omvat het eigenlijke kasteel en zijn binnenhof met meidoorn en schandpaal; de binnen- en buitengrachten, bruggen en bruggenhoofden; de erekoer met ommuring en zijn portieken en de inkompoort, vier linden; de vier paviljoenen met hun annexen; de boomgaard, de tuin met kelder, de Kasteeldreef, Achterdreef en Paardreef.


Klooster van de minderbroeders kapucijnen

Roeselaarsestraat 291 (Izegem)
Neogotisch kloostercomplex van de minderbroeders kapucijnen waarvan de gebouwen in 1899 werden opgericht naar ontwerp van de broeders Stanislas van Brugge en Simon van Ingelmunster onder toezicht van de Roeselaarse architect Jules Soete. Het omvat de kloosterkerk, namelijk de Sint-Antonius van Paduakerk, en het klooster gegroepeerd rondom een binnenhof en voorts het voormalige seminarie, de brouwerij en de hofstede.


Klooster zusters van liefde en Vrije basisschool

Kloosterstraat 1-3 (Roeselare)
Klooster der zusters van liefde en Vrije basisschool, in oorsprong caritatieve instelling gesticht in 1756. De oude kloostergebouwen werden grotendeels afgebroken vanaf 1902 en vervangen door een nieuwbouw. In 1923 herstel en wederopbouw van de klassenvleugel en klooster, naar ontwerp van architect G. Verstraete. Bakstenen gebouwen van twee bouwlagen onder zadeldak, met op de hoek met de Rumbeeksesteenweg schoolvleugel van zes en dertien venstertraveeën, en aansluitend kloostervleugel, waarvan nu nog elf traveeën bewaard zijn.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, waarvan het driebeukige schip in Scheldegotiek opklimt tot de eerste helft van de 13de eeuw. Het koor en de toren werden later in de 13de eeuw aangevat; in de 14de en 15de eeuw wordt de kerk verder vergroot. De huidige plattegrond ontvouwt: een vijfbeukig basilicaal schip van vijf traveeën, centraal westportaal geflankeerd door twee ronde traptorentjes, uitspringende noordelijke zijbeuk. Het pseudo-transept vormt een bredere, zesde travee met aan de noordkant de vierkante toren en het Paradijsportaal, ten oosten de Heilige Kruiskapel. Het vijf traveeën tellende driebeukige koor heeft vijf straalkapellen en een driezijdige apsis; ten noorden ingebouwde zijkapellen en bidtribune van Gruuthuse, ten zuiden sacristie, Lanchals- en Van Overtveltkapel.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Dorpsplein (Staden)
Kerk met als patroonheilige opeenvolgend Sint-Blasius en de Heilige Brigida; sinds 1801 gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, doch Brigida-altaar (1928) en Brigidakapel (circa 1974). De huidige hallenkerk werd gebouwd vanaf 1897, aanknopend bij de laatgotische baksteenarchitectuur, naar ontwerp van architect Jules Soete, ter vervanging van het herhaalde malen herstelde nog deels Romaanse kerkje.


Parochiekerk Sint-Amandus

Dorp 104 (Haaltert)
Inplanting bovenop de helling; omringend gedesaffecteerd kerkhof met gedeeltelijk behouden doch verlaagde muur. De huidige vorm resulteert van verschillende bouwcampagnes, vergrotingen en restauraties, zie gedenkplaat uit de 19de eeuw. De plattegrond ontvouwt een laatromaanse, vroeggotische middenbeuk van vier traveeën (12de-13de eeuw), met twee westelijke traveeën verlengd in 1834, verbrede zijbeuken met noordelijke doopkapel van 1898, een gotische kruisingstoren met traptorentje in het zuiden, een laatgotisch transept en een gotisch koor van twee traveeën met driezijdige sluiting (15de eeuw); flankerende sacristieën uit eind van de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Antonius

Borsbekestraat (Herzele)
Kruiskerk, voorheen met omringend, ommuurd kerkhof. Het schip van de laatgotische kruiskerk van 1659 werd ingrijpend gewijzigd in 1774. In 1900, ingrijpende restauratie onder leiding van architect Jules Goethals, waarbij westgevel en het schip werden vernieuwd. De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip, hoofdbeuk van drie traveeën, links, vijfzijdige doopkapel en rechts, rechthoekige sacristie, zijbeuken van twee traveeën; zuidelijke en noordelijke zijkapel; zuidelijke transeptarm, vierkante kruisingstoren met ronde traptoren ten noorden, in de oksel van de noordelijke zijkapel en toren; koor met twee rechte traveeën en driezijdige koorsluiting.


Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Balgerhoeke (Eeklo)
Oprichting van een zelfstandige parochie Balgerhoeke in 1902 en bouw van een voorlopige kapel en een huis voor de priester. In 1903 schonk Désiré Standaert bouwgrond voor de nieuwe parochiekerk. De plannen van architect Modeste De Noyette werden goedgekeurd in 1903. De bouw onder leiding van aannemer L. Verstraete startte in 1905 en was voltooid in 1906.


Parochiekerk Sint-Cornelius

Markt (Aalter)
De kerk werd volledig heropgebouwd eind 15de en eerste helft van de 16de eeuw. Alleen de natuurstenen gevel van de zuidelijke transeptarm kan opklimmen tot de 12de-13de eeuw. Vernieling tijdens de godsdiensttroebelen, gevolgd door restauratie en wederopbouw in de loop van het eerste kwart van de 17de eeuw. In 1901-1903 werd de kerk onder leiding van architect J. Goethals vergroot met twee traveeën met een nieuwe westgevel en doopkapel.


Parochiekerk Sint-Gaugericus

Brusselstraat 12A (Roosdaal)
Neogotische kruisbasiliek, in 1903 opgetrokken uit gele baksteen en blauwe hardsteen, naar ontwerp van architect J. Goethals.


Parochiekerk Sint-Gerardus Majella

Broekstraat 23 (Buggenhout)
De parochiekerk werd ontworpen door architect Henri Valcke in 1906. Het is een driebeukige neogotische kerk met een driezijdig gesloten hoofdkoor en een kort transept. Tegen de voorgevel van de rechterzijbeuk staat een oorlogsmonument ter nagedachtenis van beide Wereldoorlogen. Tegen de buitengevels van het koor en de zijkapellen zijn verschillende kleine grafmonumenten geplaatst. Rondom het kerkgebouw bevinden zich ook de zeven statiën van het leven van de Heilige Theresia van het kindje Jezus.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Lange Lobroekstraat (Antwerpen)
Neogotische kruiskerk met basilicale opbouw naar een ontwerp door de architect Jos. Evrard uit 1908, opgetrokken in 1910-1913.


Parochiekerk Sint-Martinus

Priester Daensplein 10 (Aalst)
Prototype van de Brabantse gotiek in Oost-Vlaanderen. De plattegrond ontvouwt een driebeukig schip van drie traveeën met zijkapellen, een ruim transept met westbeuk, uitspringend met twee traveeën. Koor met drie rechte traveeën, en zevenzijdige absidiale koorsluiting. De bouw van de huidige kerk heeft meer dan 180 jaar in beslag genomen; voltooid in 1660.


Parochiekerk Sint-Martinus

Concertplein (Koekelare)
Georiënteerde parochiekerk toegewijd aan Sint-Martinus. Neogotische kerk in twee bouwfases gerealiseerd, met name in 1876-1880, naar ontwerp van architect F. Coppejans uit Gent, en 1909-1912, naar ontwerp van architect J. Goethals uit Aalst en uitgevoerd door aannemer Leonard Verstraete uit Rumbeke. Driebeukige hallenkerk met transept, koren met veelzijdige sluiting.


Parochiekerk Sint-Martinus

Plaats (Roeselare)
Driebeukige kerk uit de 17de eeuw met westtoren uit de 15de eeuw, in 1895 in oostelijke richting uitgebreid met drie traveeën, een apsis en een nieuwe sacristie naar ontwerp van J. Soete (Roeselare). Voormalig kerkhof afgezet door middel van recent bakstenen muurtje met ezelsrug tussen postamenten; ijzeren poort tussen postamenten van arduin. Enkele 19de-eeuwse grafstenen tegen de muur ten noorden van de kerkingang. Oorlogsgedenkteken van 1921 tegenover de ingang. Roepsteen tussen zuidwestelijke steunberen aan de ingang van de kerk.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Gemeenteplein 12 (Liedekerke)
Driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl gedateerd 1903 met laat-gotische westertoren in regelmatig zandsteenverband gedateerd 1656, ontworpen door architect Florent Van Roelen en uitgevoerd door aannemer Leonard Verstraete.


Parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn

Pintestraat (De Pinte)
Oorspronkelijk een pseudobasilicale kerk met westtoren, voltooid in 1840 doch in 1851 door bliksem vernield en vervangen door een houten torentje. Vergrotingsplannen vanaf 1900 naar ontwerp van architect Jules Goethals en in 1909 nieuwe plannen, voltooid in 1912. Beschadiging tijdens beschietingen in 1918 en herstelling naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens. Vrij imposante neogotische bakstenen kruisbasiliek met vierkante westtoren onder ingesnoerde naaldspits; afdekkende leien zadeldaken. Huidige kerk met driebeukig schip van zes traveeën, uitspringend transept van twee traveeën en koor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting; vijfzijdige doopkapel aan noordelijke torentravee, rond traptorentje aan zuidzijde.


Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus

d'Ennetièresplein 1A (Ieper)
Parochiekerk, gelegen middenin begraasd plein, met omlopend bakstenen pad, waarlangs de Heilige Livinusommegang met zeven statiën, ingericht rondom het kerkhof in 1890. In oorsprong romaans bedehuis, uitgebreid tot een laatgotische hallenkerk met pseudo-transept. Wederopbouw naar ontwerp van Jules Coomans in 1925. Nagenoeg identieke reconstructie, echter inkorting van de beuken met één travee.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Kerkplein 52 (Roeselare)
Georiënteerd bedehuis gelegen te midden van gekasseid plein met linden, in 1922-1924 opgetrokken naar ontwerp van architect J. Viérin, ter vervanging van de oorspronkelijke romaans-gotische kerk, die tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield werd. Driebeukige hallenkerk aanknopend bij de regionale baksteengotiek qua algemene opzet en een aantal details als onder meer metselaarstekens van rode baksteen. Grosso modo naar vooroorlogs uitzicht heropgebouwd. Ten zuiden, monument ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Petrus met kerkhof

Dikkebusstraat 133 (Heuvelland)
Georiënteerde kerk middenin kerkhof met onder meer Brits militair kerkhof Locre Churchyard. Neogotische, driebeukige hallenkerk met westtoren, naar ontwerp van architect A. Dumont van 1922, ter vervanging van het in 1917-1918 vernield bedehuis; gekopieerd naar de oorspronkelijke laat-gotische hallenkerk met westtoren uit de 15de eeuw, afgebrand in 1794, en nadien herbouwd.


Parochiekerk Sint-Victor met kerkhof

Alexisplein (Poperinge)
Gotische hallenkerk ter vervanging van het romaans bedehuis, omgeven door een omhaagd kerkhof met militaire ereperken. De kerk brandde volledig af in 1802, enkel de torenvoet bleef overeind. In 1806 werd de kerk gedeeltelijk herbouwd in de vorige staat; later in de tweede helft van de 19de eeuw volgden verstevigings- en aanbouwwerken. Gele baksteenbouw met hergebruikte ijzerzandsteen van de romaanse kerk.


Pastorie Sint-Gerardus-Majellaparochie

Broekstraat 25 (Buggenhout)
De pastorie in neogotische stijl werd in 1907 ontworpen door architect Henri Valcke en werd opgetrokken in harmonie met de parochiekerk ten noorden en het kloostergebouw ten zuiden, na de oprichting van de parochie Heilige Gerardus Majella in 1905. De pastorie is een typisch dubbelhuis op rechthoekig grondplan en bestaat uit twee bouwlagen in baksteen gecombineerd met blauwe hardsteen voor lateien, dorpels en kleinere decoratieve elementen.

Opdrachtgever van

Burgerhuis

Hoogstraat 37 (Roeselare)
Dubbelhuis als eigen woning gebouwd door de aannemer Leonard Verstraete in 1898; vier en vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Bakstenen lijstgevel met muurnis van gesinterde baksteen; geprofileerde kroonlijst. Rechthoekige benedenvensters met sierlijk uitgewerkte rolluikkasten.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Verstraete [online], https://id.erfgoed.net/personen/12419 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.