erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 7183   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7183

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voornaam burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer H. Van Emden, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1903.

Het hotel Van Emden behoort tot het rijpe oeuvre van Jean-Laurent Hasse, die actief was van 1875 tot zijn overlijden in 1925. Tijdens de eerste decennia van zijn loopbaan bouwde de architect een groot aantal voorname burgerhuizen in eclectische en neo-Vlaamserenaissance-stijl in Antwerpen waaronder zijn eigen woning in de Osystraat. Vanaf de jaren 1900 verplaatste het zwaartepunt van zijn activiteiten zich naar architectuur voor de industrie, zoals de kantoren en werkplaatsen van Bell Telephone Manufacturing Company in de Boudewijnsstraat waarvoor hij al in 1882 de eerste gebouwen ontwierp, de Compagnie Générale des Tramways d’Anvers in de Grotehondstraat uit 1903, en het automerk Minerva waarvan de eerste fabriek in de toenmalige Warandestraat in 1904 tot stand kwam.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen onder een plat dak. De statige lijstgevel heeft een verzorgd parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van witte natuursteen voor speklagen, vensteromlijstingen, het portaal, balkon en gevelstenen, en blauwe hardsteen voor de hoge, geblokte plint en deuromlijsting. Geleed door de puilijst en asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op het brede zijrisaliet. Dit laatste wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een tweelicht met Ionische zuiltjes, een entablement en een gebroken, gebogen fronton, en een balkon met postamenten waarop vazen, een geajoureerde borstwering waarin smeedwerk, en consoles. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen in een vlakke omlijsting met waterlijst en onderdorpel. Twee bewerkte gevelstenen met console, en kleurrijke tegelpanelen vullen het geveldecor aan. Een klassiek hoofdgestel volgens de bouwplannen met houten op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging; de huidige kroonlijst met frontons is vermoedelijk een latere toevoeging. Bewaarde houten inkomdeur en smeedijzeren souterraintralies.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1903#70.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7183 (Geraadpleegd op 25-09-2020)