Persoon

Hasse, Jean-Laurent

ID
2698
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2698

Beschrijving

Jean-Laurent Hasse (1849-1925) was architect en was opgenomen als lid in de vrijmetselarij. Hij was geghuwd met Emma Gittens, zus van toneelauteur en stadsbibiothecaris Frans Gittens (1842-1911). Hun zoon Georges Hasse (1880-1956) was veearts en verzamelaar van historische Antwerpse vondsten en pionier-archeoloog. Hij zou deze interesse ontwikkeld hebben in navolging van zijn vader, die op zijn werven allerlei curiosa verzamelde. Het stadsarchief van Antwerpen bewaard een aantal boeiende documenten over deze kleurrijke familie.

Hasse speelde een belangrijke rol bij de organisatie van een aantal wereldtentoonstellingen in België. Voor de Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1885 ontwierp hij onder meer de plannen van het Palais de l'Industrie en een aantal inkompoorten van dit complex. Hij tekende ook plannen voor de Wereldtentoonstelling van 1894 in Antwerpen. Met Charles E. Soubre was hij officiële architect voor de Wereldtentoonstelling van 1905 in Luik.

Hasse liet een eclectisch oeuvre na in Antwerpen, met een voorkeur voor neotradionele stijl en neo-Vlaamse renaissance, zoals duidelijk blijkt uit zijn eigen woonhuis.

Architect Jean-Laurent Hasse is ons ook bekend als ontwerper van industriële complexen zoals een koffiebranderij in De Burburestraat, de gebouwen van de Rode Pelikaan in de Broederminstraat, de eerste eigen gebouwen van de Bell Telephone Manufacturing Company (Den Bell), de gebouwen van de Compagnie Electrique Anversoise in de De Burburestraat en het complex van de Tramways d'Anvers op Zurenborg. Hij gebruikte daarbij doorgaans een baksteenarchitectuur met eclectische, neorenaissance- of neotraditionele stijlelementen. Af en toe nam hij elementen uit de art nouveau op in zijn ontwerpen, bv. de sgrafittopanelen van de Tramways d'Anvers waarvoor hij een beroep deed op Paul Cauchie.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Jean-Laurent Hasse

Osystraat 58 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, als eigen woning gebouwd door de architect Jean-Laurent Hasse, naar een ontwerp uit 1880.


Arenbergschouwburg

Arenbergstraat 28 (Antwerpen)
Schouwburg in classicerende art-decostijl, in zijn huidige vorm gebouwd naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs en Gerard De Ridder uit 1928, voltooid in 1929. Opdrachtgever was de Cercle Royal Artistique, Littéraire en Scientifique d’Anvers of Koninklijk Kunstverbond, die hier al sinds 1852 gevestigd was.


Bell Telephone Manufacturing Company

Francis Wellesplein 1 (Antwerpen)
Den Bell is een zeer opvallend en bekend kantoorgebouw op het Zuid. Sinds 2009 is dit het centrale administratieve gebouw van de Stad Antwerpen. Het grote complex werd opgericht als fabrieks- en kantoorcomplex van de Bell Telephone Manufacturing Company.


Bureau en werkplaats van de Compagnie Générale des Tramways d'Anvers

Grotehondstraat 58 (Antwerpen)
Het opvallende complex met bureaus, stel- en werkplaats van de Compagnie Générale des Tramways d'Anvers werd in 1903 ontworpen door architect Jean-Laurent Hasse. In de gevels werden sgraffiti van de bekende art-nouveaukunstenaar Paul Cauchie verwerkt.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

De Waghemakerestraat 40 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van stouwersbaas Dominique Vincent Roca, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1908.


Burgerhuis in eclectische stijl

Violierstraat 6 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer Bulcke fils, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1884.


Burgerhuis in eclectische stijl

Lange Lozanastraat 117 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer H. Van Emden, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1903. Het hotel Van Emden behoort tot het rijpe oeuvre van Jean-Laurent Hasse, die actief was van 1875 tot zijn overlijden in 1925.


Burgerhuis in eclectische stijl

Gounodstraat 3 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, oorspronkelijk het linker pand van een ensemble van twee hotels, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1882. Opdrachtgever was de legerofficier kolonel P. Henrard. Het aanpalende pand (nummer 5) werd in 1974 gesloopt voor een nieuwbouwflat.


Burgerhuis in eclectische stijl

Gounodstraat 9 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, oorspronkelijk het rechter pand van een geheel van twee gekoppelde hotels, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1882. Opdrachtgevers waren de heer G.V. Meert voor het verdwenen nummer 7 en de weduwe Burls voor het nog bestaande nummer 9. Het hotel Meert werd in 1960 gesloopt voor een nieuwbouwflat.


Burgerhuis in eclectische stijl

Harmoniestraat 32 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1889. Opdrachtgever was Adolphe Guillaume von der Becke (Antwerpen, 1858-Antwerpen, 1932), de middelste zoon van Julius Bernhard von der Becke (1825-1895) en Fanny Charlotte Marsily.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Geulincxstraat 22 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van ‘négociant’ Schrijnemakers, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1900.


Eclectisch hoekcomplex

Amerikalei 67, Bolwerkstraat 1 (Antwerpen)
In 1895 diende Jean-Laurent Hasse in naam van de sigarenfabrikant Louis Tinchant een bouwaanvraag in voor vier woningen in een eclectische, neo-Vlaamse-renaissancegetinte stijl, waarvan er anno 2010 nog twee zijn bewaard.


Elektriciteitscentrale Compagnie Electrique Anversoise

Nieuwstad 5 (Antwerpen)
Elektriciteitscentrale van de Compagnie Électrique Anversoise, een samenstel van twee industriële gebouwen waarvan het oudste in 1898 werd ontworpen door Jean-Laurent Hasse, en de uitbreiding in 1929 door Joseph Hertogs en Gerard De Ridder. Begin jaren 1980 gesloopt voor de aanleg van het Theaterplein.


Fabrieksgebouw van de Compagnie Electrique Anversoise

Timmerwerfstraat 38-40 (Antwerpen)
Op de noordelijke helft van het bouwblok tussen de Timmerwerf-, de Leuvenstraat en de Cockerillkaai werd rond 1899 een nieuwe fabriek gebouwd voor de Compagnie Electrique Anversoise. Het ontwerp werd getekend door architect J.L. Hasse.


Godshuis Robert Joostens en Godshuis Lemmé

Dambruggestraat 304 (Antwerpen)
Samenstel van twee aanpalende godshuizen opgetrokken door het Bureel van Weldadigheid van de Stad Antwerpen, het Gesticht Robert Joostens aan de Dambruggestraat uit 1898-1899 door de architecten Lievin en Edouard Van Opstal, en het Gesticht Lemmé uit 1904 aan de Trapstraat door de architect Emile Thielens.


Herenhuis in eclectische stijl

Prins Albertlei 19 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl, oorspronkelijk het linker pand van een geheel van twee gekoppelde hotels, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1884.


Herenhuis in neorococostijl

Le Grellelei 20 (Antwerpen)
Herenhuis in neorococostijl gebouwd in opdracht van Rodolphe Eiffe, naar een ontwerp door de architecten Fernand de Montigny en Louis Somers uit 1928. Tot het oorspronkelijke bouwprogramma hoorde een vandaag verdwenen garage, oranjerie en tuinmuur.


Hotel Max von der Becke

Koningin Elisabethlei 26 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Max von der Becke, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1911. Het imposante gebouw is vrijstaand ingeplant in een parktuin, die tot tegen de bebouwing van de Harmoniestraat reikt.


Hydraulische centrale

Oudeleeuwenrui 27 (Antwerpen)
Voormalige hydraulische centrale of pershuis van het aanpalende Stapelhuis Sint-Felix. Het gebouw in neogotische stijl werd opgetrokken naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1884. Opdrachtgever was de Compagnies des Docks, Entrepôts en Magasins Généraux d'Anvers. Het pershuis leverde de drijfkracht voor de hydraulische kranen in de verschillende pakhuizen.


Kantoorgebouw met opslagplaatsen

Broederminstraat 52 (Antwerpen)
Het industriële pand op nr. 52, anno 2010-2011 met lofts en kantoren, gaat terug op de gebouwen van koffiebranderij "De Roode Pelikaan", die sinds haar ontstaan 1863 in de Broederminstraat is gevestigd.


Kantoorgebouw Miele & C°

Meir 19 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl opgetrokken in opdracht van de Orfèvrerie d’Art Miele & C°, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1911. Het programma van het gebouw, uitgevoerd door de aannemer G. Hargot & R. Somers, omvatte de winkel van Miele & C° en suites van huurkantoren.


Kardinaal Mercierlei met omgeving

De Merodelei, Kardinaal Mercierlei, Le Grellelei (Antwerpen)
Gelegen in oud Berchem tussen de Generaal Lemanstraat en de Grotesteenweg. Bestond reeds circa 1560 en werd toen Kapellelei geheten naar de Heilige Kruiskapel ter hoogte van hetv Frederik de Merodeplein; huidige naam sedert 1919.


Koffiebranderij

De Burburestraat 6-8 (Antwerpen)
In 1907 ontwierp J.L. Hasse een gebouw voor een koffie- en cichoreibranderij, kantoren, magazijnen en een standplaats voor "autovrachtwagens".


Kunstenaarswoning Arnold Arens

Nerviërsstraat 9 (Antwerpen)
Kunstenaarswoning in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de kunstdrijver Arnold Arens, naar een ontwerp door de architect Henry Redig uit 1878. Samen met de woning werd in de achterliggende tuin, die zich over de drie aanpalende percelen uitstrekt, een kunstdrijfatelier opgericht.


Le Foyer Bourgeois

Everdijstraat 1-5, Kammenstraat 57-67 (Antwerpen)
Imposant woon- en handelscomplex in art-decostijl op de hoek van Kammenstraat en Everdijstraat, opgetrokken door de Samenwerkende Maatschappij “Le Foyer Bourgeois”, naar een ontwerp door de architect Daniël Rosseels en het Bureau Technique du Bâtiment Teknon uit 1921-1922, uitgevoerd vermoedelijk onder leiding van de architect Jean-Laurent Hasse in 1923-1925.


Meergezinswoning in neorococostijl

De Waghemakerestraat 42 (Antwerpen)
Meergezinswoning neorococostijl gebouwd in opdracht van L. Uyterhoeven, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1908.


Neo-Vlaamse renaissance burgerhuis

Italiëlei 41 (Antwerpen)
Deze opvallende burgerwoning in neo-Vlaamse renaissance werd in 1887 ontworpen door architect J.L. Hasse in opdracht van Meyers. Het is het enige pand in deze stijl die op de Italiëlei is bewaard tussen de overwegend neoclassicistische eind-19de-eeuwse panden die er nog zijn.


Neoclassicistisch winkelhuis

Schoenmarkt 20 (Antwerpen)
Neoclassicistisch winkelhuis gebouwd naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1857. Opdrachtgever was de van oorsprong Schotse textielhandelaar Andrew Baillie-Bosschaert, die in 1852 het aanpalende hotel had laten verbouwen door de architect Frans J.H. Bex.


Neoclassicistische burgerwoning

Vlaamsekaai 33 (Antwerpen)
Dit neoclassicistische pand werd in 1879 ontworpen door architect J.L. Hasse voor commissionnaris-expéditeur Joseph Vrijdag als woning met stal en opslagplaats.


Neotraditioneel burgerhuis met opslagplaatsen

Vlaamsekaai 34 (Antwerpen)
In 1880 ontwerpt architect J.L. Hasse voor J. Vulhopp een huis in neotraditionele stijl met opslagplaatsen. Ook de aan de linkerkant gelegen woning werd een jaar eerder door Hasse ontworpen.


Opbrengsteigendommen van J.B. von der Becke

Paleisstraat 39-41, Solvynsstraat 46-48 (Antwerpen)
In 1890 laat Jules Bernard von der Becke door architect Jean-Laurent Hasse vijf ruime burgerwoningen ontwerpen in de Paleisstraat en in de Solvynsstraat, op kavels die mekaar ruggelings raken.


Pakhuis in neotraditionele stijl

Indiëstraat 12 (Antwerpen)
Pakhuis in neotraditionele stijl naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1901. Opdrachtgever was de Deense stuwadoor Hans Peter Gylsen.


Papeteries Anversoises G. Moorrees & Cie.

Engelse Beurs 4, 8, Jeruzalemstraat 17-19, Pottenbrug 1-3, 4 (Antwerpen)
In kern neoclassicistisch burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, dat tussen 1898 en 1906 door Jean-Laurent Hasse in meerdere fasen werd uitgebouwd tot papierfabriek, met nog een uitbreiding door Max Winders in 1923-1924.


Vlaey Natie

August Michielsstraat 19-21, Rigastraat 20 (Antwerpen)
Natiegebouw in eclectische stijl op een perceel tussen de August Michielsstraat en de Rigastraat, gebouwd in opdracht van de Vlaey Natie, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1899.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Jean-Laurent Hasse

Osystraat 58 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, als eigen woning gebouwd door de architect Jean-Laurent Hasse, naar een ontwerp uit 1880.


Thema's

Ontwerper van

Frankrijklei

Quinten Matsijslei

Rubenslei

Sanderusstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hasse [online], https://id.erfgoed.net/personen/2698 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.