Parochiekerk Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Ter Looigemweg
Locatie Ter Looigemweg 6, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gebouwd tussen 1934 en 1937. Uit een wedstrijd, georganiseerd in 1931-1932 door de Stad Brugge, wordt het ontwerp van architect Luc Viérin (Brugge) gekozen.

Georiënteerde kerk, omgeven door een plantsoen afgeboord met leilinden. Zaalkerk van rode baksteen met aan de zuidkant een aan drie zijden vrijstaande klokkentoren en aan de oostkant de sacristie. Sobere architectuur gekarakteriseerd door gebruik van gekoppelde spitsboogopeningen. Aan de westgevel portaal met spitsboogingang met daarboven een beeld van de H. Jozef, vervaardigd door beeldhouwer M. Poppe (Brugge). Aan de zuidkant massieve klokkentoren opengewerkt door gekoppelde spitsboogopeningen en bovenaan telkens vier galmgaten. Aan de vier zijden bevindt zich een uurwerk, geplaatst in 1937. De kegelvormige spits is met leien bedekt.

Aan de oostzijde is op de blinde gevel van de apsis enkel een eenvoudig bakstenen kruis aangebracht en onderaan een gevelsteen met tekst "TEN JARE O.H. 1936 / TOEN Z.E. MGR. LAMIROY BISSCHOP / VAN BRUGGE WAS Hr VAN HOESTEN- / BERGHE BURGEMEESTER DER / STAD EHE KEUKELINCK PASTOR / DER PAROCHIE WERD DEZE KERK / VAN ST JOZEF OPGERICHT / ARCHITECT LUC VIERIN / AANNEMER L. PRIEM".

Interieur. Sober kerkinterieur onder een spits tongewelf. De plattegrond ontvouwt een narthex, een brede middenbeuk en twee smalle zijbeuken, breed transept en ondiep koor. Bepleisterde en witbeschilderde muren, betegelde vloer in rood en zwart.

Mobilair. Orgel gebouwd door de firma Anneessens-Tanghe (Menen). Kruisweg afkomstig van de Sint-Trudo-abdij van Male.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ter Looigemweg

Ter Looigemweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.