erfgoedobject

Winkel- woonhuizen

bouwkundig element
ID
72765
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72765

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Winkel-/woonhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Bebouwing in "wederopbouwstijl", samengesteld uit imitatieve varianten of geïnterpreteerde benaderingen van de lokale 18de-eeuwse Franse Lodewijkstijlen.

Nummer 43. Ruim pand met imponerende voorgevel, in 1922 ontworpen door architect Ch. De Wys (Brussel / Sint-Gillis). De huisnaam "BARCELONE" in een cartouche verwijst naar de oorspronkelijke functie van restaurant op de gelijkvloerse verdieping, heden echter verbouwd tot winkelruimte; privé-ingang situeert zich in de linkse travee. Overeenkomstige ordonnantie in de bovenbouw met respectievelijk een smalle en twee brede traveeën met drielichten. Lijstgevel met attiekvormig entablement in combinatie met een tweeledige topconstructie met volutenbegrenzing voor het dakvenster. Qua detaillering getypeerd door Lodewijk XIV-/XV-invloeden, doch ietwat ingehouden ten opzichte van het originele ontwerp. Spiegelbogige venstervormen met voluutsluitstenen onder booglijsten, dito panelen en balusterbalkons, geprononceerde cordons en rijkelijke vormgeving voor de topgevel.

Nummer 45. Volgens de bouwvergunning van 1919 opgetrokken als winkel- woonpand met neo-Lodewijk XIV-uitzicht, in de pui gesigneerd "A. MOMMAELS - ARCHITECTE". Stijlvolle en goed bewaarde lijstgevel met parement van blauwe hardsteen voor de benedenbouw en witte natuursteen voor de bovenbouw. Breed opengewerkte pui met geringde korfbooglijst voorzien van een cartouchesluitsteen met festoen. Erboven, door kolossale Ionische pilasters gelede opstand met opeenvolgend een gevelbreed balustradebalkon en sierlijke ijzeren leuningen vóór de getoogde (deur)vensters met bewaarde roedeverdeling; tandlijsten als aflijning van de kroonlijst en het fronton van het tweeledige dakvenster tussen voluten.

Nummer 47 werd naar ontwerp van architect Ch. De Wys (Brussel/ Sint-Gillis) in 1920 opgetrokken met een régence-/ neo-Lodewijk XV-getinte voorgevel, getypeerd door een gebogen gevelvlak tussen begrenzende hoekpilasters, spiegelbogige drielichten met decoratieve sluitstenen en overspannende booglijst, en een elegant uitgewerkt dakvenster. Bewaard houten schrijnwerk, doch vernieuwde kroonlijst en totaal verbouwde pui.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 78307 (bouwvergunning 12.09.1919); dossier 80060 (bouwvergunning 27.08.1920); dossier 77163 (bouwvergunning 24.07.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Winkel- woonhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72765 (Geraadpleegd op 23-06-2021)