erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
73431
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73431

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadscentrum Maaseik
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Het huidige breedhuis met 19de-eeuwse gevel in neoclassicistische stijl is een samenvoeging van twee 17de-eeuwse panden. Sinds eind 19de eeuw was het pand in gebruik als Hotel Van Eyck. Na jarenlange leegstand werd het geheel in 2001-2005 opnieuw tot hotel gerestaureerd, gerenoveerd en uitgebreid. In 2007 volgde opnieuw een uitbreiding van het hotel met het hoekpand (hoek Eikerstraat).

Het geheel gaat terug op twee Maaslandse woningen. Het linkse gedeelte van vier traveeën, gaat terug op het voormalige pand De Spiegel, het rechtse gedeelte van drie traveeën gaat terug op het voormalige pand De Kerck, beide daterend uit het derde kwart van de 17de eeuw. Vóór de restauratie van 2001-2005 was dit uitwendig afleesbaar door twee aparte dakdelen, opgesplitst door een bovendakse scheidingsmuur. Deze scheidingsmuur is intern nog aanwezig, maar het gedeelte boven de daknok werd bij de laatste restauratie verwijderd.

Breedhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen onder één doorlopend steil zadeldak (kunstleien) met drie nieuwe dakkapellen. Verankerde bakstenen lijstgevel, eindigend op een bepleisterde paneelfries onder een houten kroonlijst op modillons. Rechthoekige vensters met strek, kordonvormende natuurstenen lekdrempels en vernieuwd houten schrijnwerk, geïnspireerd op het oorspronkelijke 19de-eeuwse model. De begane grond, die reeds gewijzigd was sinds eind 19de eeuw, kreeg bij de restauratie in 2001-2005 een nieuwe ritmering en aankleding van blauwe hardsteen. Bakstenen verankerde zijgevels met krulgevels; de rechtse zijgevel met sporen van oudere gedichte muuropeningen, onder meer omlijstingen van zandstenen negblokken met ontlastingsbogen en duivengaten.

In het hotelcomplex geïntegreerde, maar overwegend bewaarde (bovenverdiepingen) verankerde bakstenen achtergevel.

De oude kern van het pand is nog afleesbaar in het interieur, meer bepaald op het kelderniveau en in de interne structuur (scheidingsmuur, balklagen, kapconstructies). Keldercomplex van vijf kelders uit de 15de tot 18de eeuw, opgebouwd uit onder meer mergelsteen, tongewelven en/of steekbooggewelven. Kelder met bewaarde waterput. Lage voorkelder die ver onder de straat reikt. Tussen de verdiepingen houten balklagen aanwezig: overwegend bepleisterde samengestelde balklagen van zware moerbalken (evenwijdig aan de voorgevel) en haaks hierop de kinderbalken (combinatie van oude en nieuwe). De kinderbalken zijn meestal vlak afgepleisterd, enkel tussen de eerste en tweede verdieping zijn deze zichtbaar. Op de derde verdieping is de vloer op de balken verwijderd om zo ruimte te creëren voor een duplex-suite. Zolderverdieping met bewaarde kapconstructies onder meer gestapelde kapconstructie ter hoogte van het vroegere linkse pand De Spiegel, waarvan bepaalde onderdelen vervangen zijn.

 • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum Maaseik (GYSELINCK J. 1991).
 • Onroerend Erfgoed Limburg, lopend archief, Maaseik, stadscentrum. Hotel Van Eyck.
 • GLAUDEMANS R. 2001: Verborgen Vakwerk. 59 Bouwhistorische verkenningen in de binnenstad van Maaseik, Maaseik.
 • Informatie verkregen van restauratie-architect W. De Wyngaert.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73431 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.